Jaarlijks maken wij met alle zorgverzekeraars afspraken omtrent de zorg die wij verzorgen binnen de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars,  eisen daarbij een maximum aan het bedrag dat wij per jaar declareren. VGZ (zie onderstaande lijst welke verzekeraars onder VGZ vallen) stelt deze grens zeer beperkt waarbij wij vooraf al hebben aangegeven dat de afspraak niet toereikend zou zijn. 

VGZ zorgverzekering

Onder VGZ vallen:

 • VGZ
 • Bewuzt
 • IZZ / VGZ voor de Zorg
 • IZA (VNG, PNO, UWV)
 • UMC
 • Univé
 • ZEKUR

De situatie

Gedurende het jaar is vervolgens gebleken dat er alleen maar meer verzekerden van VGZ naar Andros toe willen komen. Andros heeft getracht met VGZ tot een oplossing te komen om toch VGZ verzekerden te kunnen blijven ontvangen. VGZ is echter niet bereid gebleken om daarin tegemoet te komen, hetgeen zij niet verplicht zijn maar wat ook niet ongebruikelijk is. Vandaar dat wij nu tot de volgende zeer vervelende maatregel moeten overgaan: een patiëntenstop voor verzekerden bij bovengenoemde verzekeraars.

Patiëntenstop

Nieuwe patiënten kunnen in ieder geval niet bij ons terecht tot 1 januari 2019. Voor 2019 hopen wij een fatsoenlijk contract met VGZ te kunnen sluiten en u weer te kunnen ontvangen en de gebruikelijke goede zorg te kunnen bieden. Het is echter nog niet duidelijk of de onderhandelingen tot een positief einde zullen worden gebracht. 

Bestaande cliënten met een zorgverzekeraar uit bovengenoemde lijst zullen we persoonlijk informeren over het annuleren of opschuiven van eerder geplande afspraken.

De patiëntenstop geldt NIET voor:

 • Niet gecontracteerde zorg zoals sterilisatie man (vasectomie) en bekkenfysiotherapie

Informatie en bemiddeling via VGZ

VGZ wil u bemiddelen naar een uroloog in een ander ziekenhuis. U kunt uw zorgverzekeraar voor meer informatie of voor deze bemiddeling bellen op onderstaande nummers:

 • VGZ / Bewuzt: 088-131 1611
 • IZZ / VGZ voor de Zorg: 088-131 1612
 • IZA (VNG, PNO, UWV): 088-131 1613
 • UMC: 088-131 1616
 • Univé: 088-131 1617
 • ZEKUR: 088-131 1618

Wij kunnen helaas niets aan deze situatie doen of veranderen. Indien u uw beklag wilt doen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar op bovenstaande nummers.

Neem contact met ons op 026 389 1753

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief