Naar Suriname

Andros Clinics logo
18 september 2023

Een echoapparaat en twee bladderscans, daar konden we dr. Fernandes in Suriname mee verblijden.

Bij het vervangen van onze apparatuur, vernamen we dat er in het ziekenhuis in Suriname nog grote behoefte was aan deze apparaten. We hebben deze apparatuur geschonken en inmiddels kunnen ze daar weer volop worden gebruikt.

Onze medisch directeur Paul Kil is tevens voorzitter van Stichting Dutchstone, een Nederlandse organisatie die tot doel heeft urologische zorg te optimaliseren van in landen waar optimale gezondheidszorg minder vanzelfsprekend is en waar over minder te besteden middelen beschikt kan worden. Hiertoe wordt onderwijs gegeven, apparatuur ter beschikking gesteld en ter plekke opleiding geboden aan artsen en medisch personeel.

 

arts kijkt naar scherm bladderscan

Andros Clinics logo
Laatste update: 18 september 2023

Neem contact met ons op