Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Andros Clinics (voorheen Andros Mannenkliniek en Gynos Vrouwenkliniek): sites www.andros.nl, www.andros.nl, www.blaascentrum.nl (voorheen www.gynos.nl) en sterilisatieklinieken.nl

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Andros Clinics (voorheen Andros Mannenkliniek en Gynos Vrouwenkliniek). Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder, maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders aangeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Andros Clinics. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s die getoond worden op de site geregistreerde en niet geregistreerde merken van Andros Clinics (voorheen Andros Mannenkliniek en Gynos Vrouwenkliniek)

Geen garantie of aansprakelijkheid

Andros Clinics (voorheen Andros Mannenkliniek en Gynos Vrouwenkliniek) heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. U kunt uw eventuele opmerkingen bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Andros Clinics (voorheen Andros Mannenkliniek en Gynos Vrouwenkliniek) is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Andros Clinics verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

U kunt opmerkingen en suggesties aan ons mailen via info@andros.nl. Alle door u aan ons verstrekte opmerkingen, suggesties etc beschouwen we als niet-vertrouwelijk en openbaar. Door Andros Clinics (voorheen Andros Mannenkliniek en Gynos Vrouwenkliniek) materiaal te sturen geeft u aan Andros Clinics het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie (anoniem) te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Andros Clinics ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Andros Clinics heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Algemeen

Het staat Andros Clinics (voorheen Andros Mannenkliniek en Gynos Vrouwenkliniek) vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Andros Mannenkliniek, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

Terug naar home