PSA waarde te hoog?

Maak afspraak Online spreekuur

PSA waarde: wat is normale of verhoogde waarde voor prostaat?

PSA, Prostaat Specifiek Antigeen, is een eiwit dat normaal bij mannen in geringe mate in het bloed aanwezig is. Het wordt gevormd in het klierweefsel van de prostaat, zowel in een gezonde als in een zieke prostaat.

Een “zieke” prostaat geeft meer PSA af in het bloed. Dat kan het geval zijn bij een goedaardige prostaatvergroting, prostaatontsteking en vooral bij prostaatkanker.

Normale PSA waarde in het bloed

Naarmate u ouder wordt, stijgt de PSA waarde. Op dit moment worden PSA waarden uit deze tabel aangehouden waaronder u meestal goed zit:

LeeftijdPSA waarde
lager dan
40 tot 55 jaar1,5
55 tot 65 jaar2,5
65 tot 75 jaar3,5 - 4

PSA testen bij de huisarts

De huisarts laat de PSA waarde in uw bloed onderzoeken in een laboratorium. De uitslag is meestal binnen enkele dagen bekend.

 

PSA Waarde Test Bloedonderzoek Andros Mannenkliniek

 

Prostaatonderzoek bij de huisarts

Naast het bloedonderzoek kan de huisarts rectaal toucheren. Hij onderzoekt of de prostaat afwijkingen vertoont door te voelen met de vinger via de anus en de endeldarm. Prostaatkanker verandert het prostaatweefsel. Een arts kan deze verandering soms voelen als een vergroting of een verharding van de prostaat.

Als deze onderzoeken aangeven dat u een verhoogde kans heeft, dan verwijst de huisarts u naar een uroloog in het ziekenhuis of een gespecialiseerde uroloog van Andros Mannenkliniek.

Oorzaken verhoogde PSA waarde

Als een man prostaatkanker krijgt, zal de PSA waarde stijgen. PSA is daarom momenteel de belangrijkste indicator in het bloed om prostaatkanker vast te stellen. Maar de PSA waarde kan ook stijgen door:

De PSA waarde is dus van belang bij het onderzoek naar prostaatkanker, maar geeft geenszins uitsluiting. Wel is bekend dat hoe hoger de PSA-waarde is, hoe aannemelijker het is dat er sprake is van prostaatkanker.

Licht verhoogde PSA waarde: uitslag tussen 4 en 10

PSA waarden tussen 4 en 10 µg/l  noemt men het ‘grijze gebied’. Dat komt omdat de PSA niet alleen afhankelijk is van de leeftijd van de man, maar ook van de grootte van de prostaat op het moment van de meting. Waarden in het grijze gebied vormen wel een aanwijzing, maar zijn beslist geen bewijs voor het bestaan van prostaatkanker. Lees verder over verhoogde PSA waarde >

Circa 20% van de mannen boven de 50 jaar heeft een verhoogde PSA waarde.

Dr. Herman Bakker
Andros Mannenkliniek

PSA waarde hoger dan 10

Is de PSA waarde hoger dan 10 µg/l? Dan spreekt men van een te hoog PSA. Lees verder over PSA waarde te hoog >

Een lage PSA waarde is geen vrijwaring van prostaatkanker

Een verhoogde PSA waarde is geen absolute indicator voor prostaatkanker, maar een lage PSA waarde is helaas ook geen vrijwaring van prostaatkanker. Er bestaan bepaalde soorten agressieve prostaatkanker waarbij PSA waarden geenzins verhoogd zijn. Wel is bij deze vormen de ontwikkeling van de PSA waarde over de tijd een indicator voor de ontwikkeling van de tumor.

Aanvullend prostaatonderzoek

De PSA waarde is dus belangrijk voor onderzoek naar prostaatkanker en andere prostaatklachten. De PSA waarde moet alleen wel heel doordacht worden gebruikt én worden ondersteund met aanvullende onderzoeken, om met precisie de juiste diagnose te kunnen stellen en om de juiste behandeling te kunnen adviseren.

Meer vroeg ontdekte prostaatkankers

De PSA test heeft geleid tot een forse toename van het aantal vroeg ontdekte prostaatkankers. Een vroeg ontdekte prostaatkanker maakt, zo nodig, een betere behandeling mogelijk. Aan de andere kant is er door vroege opsporing zeker ook een kans op overbehandeling van prostaatkanker. Omdat prostaatkanker zich langzaam ontwikkelt, is in lang niet alle gevallen een agressieve behandeling nodig.

PSA test en algemene screening

Algemene screening naar prostaatkanker (‘bevolkingsonderzoek’) door middel van het meten van PSA waarden is niet toegestaan in Nederland (en niet gebruikelijk buiten Nederland) omdat de voorspellende waarde niet voldoende is en omdat bij veel mannen misschien wel prostaatkanker wordt gevonden, maar waarbij behandeling niet noodzakelijk blijkt en er een risico bestaat op onnodige behandeling, of ten minste op onnodige ongerustheid.

 

Maak een afspraak

Het ZKN-keurmerk garandeert kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en hygiëne met onafhankelijke toetsingen.

Artsenblog

PSA en prostaatkanker screening

De discussie over de rol van PSA voor de vroege detectie van prostaatkanker blijft levendig. Daar waar de PSA bepaling in eerste instantie is aanbevolen om vroegtijdig prostaatkanker op te sporen (1990-2000), werd de waarde van de test toch door de Preventive Task... Lees verder

Toch PSA testen? Screening vermindert overlijden aan prostaatkanker

In het wetenschappelijk tijdschrift Annals of Internal Medicine verscheen op 5 september 2017 een statistische analyse van twee grote studies waarbij de uitkomst van screening voor prostaatkanker werd vergeleken met het niet systematisch hierop screenen. Het betreft... Lees verder

Wanneer is regelmatige controle voor prostaatkanker wenselijk?

In een publicatie van op de website van Medisch Dossier is recent weer aandacht geschonken aan de noodzakelijkheid van regelmatige controle voor prostaatkanker. Het artikel is gebaseerd op een in de Verenigde Staten uitgevoerd onderzoek waarin meer dan 75.000 mannen... Lees verder

Laten artsen zichzelf testen op PSA?

Tijdens de laatste jaarlijkse bijeenkomst van de AUA (American Association of Urology) in Boston werd de uitslag bekend gemaakt van een bij artsen uitgevoerde enquête met betrekking tot het gebruik van de PSA (Prostaat Specifiek Antigen) test. De enquête werd door 784... Lees verder

Negatieve consequenties van minder PSA testen

Op 23 mei van dit jaar verscheen er een merkwaardig hoofdartikel in JAMA (Journal of American Medical Association) Oncology met de titel ‘De incidentie van prostaatkanker’. Het artikel betreft de daling van de detectiegraad van prostaatkanker in Amerika nu PSA... Lees verder

Pleidooi Duitse urologen voor eenmalige PSA waarde bepaling

In een persmededeling van 3-5-2017 van de Duitse Vereniging voor Urologie (DGU-Deutsche Gesellschaft für Urologie) wordt nu ook een pleidooi gehouden voor een zogenaamde ‘baseline’ PSA bepaling. In deze mededeling, die wordt ondersteund de DGU en de beroepsvereniging... Lees verder

Kan ik mijn PSA waarde ‘zomaar’ laten bepalen als ik geen klachten heb?

Kan ik mijn PSA waarde 'zomaar' laten bepalen als ik geen klachten heb? vraagt een van onze lezers zich af.  Ik hoorde pas van een vriend (60 jaar) dat zijn PSA waarde hoog was en hij nu verder onderzocht gaat worden. Dat heeft me wel aan het denken gezet. Hoe kom ik... Lees verder

Heeft fietsen invloed op de PSA-waarde?

Heeft fietsen invloed op de PSA-waarde? Daarover zijn verschillende stellingen en aannames die al dan niet zijn gebaseerd op literatuur. PSA wordt beschouwd als een diagnostisch en prognostische indicator/ marker van de gezondheid van de prostaat. Is er een correlatie... Lees verder

PSA waarde bepalen rond 45 jaar om kans op prostaatkanker eerder te signaleren

Sinds de US Preventive Services Task Force (USPSTF) in 2012 richtlijnen verordende tegen het gebruik van PSA voor vroege detectie van prostaatkanker lijkt het erop dat er in de laatste jaren een toename ontstaat van patiënten bij wie primair prostaatkanker in een... Lees verder

Minder PSA bepaling geeft aanleiding tot meer agressievere prostaatkankers bij diagnose

Hierover hebben wij al eerder geschreven in onze nieuwsbrief. Sinds in Amerika de US Preventive Services Task Force (USPSTF) adviseerde om niet meer routinematig PSA te bepalen voor de vroegdiagnostiek van prostaatkanker is het aantal PSA bepalingen daar sinds 2011... Lees verder

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief