Behandeling prostaatkanker

Behandelingen voor prostaatkanker

De aard van de behandeling van prostaatkanker kan sterk variëren, van niets doen en ‘active surveillance’ tot een verwijdering van de prostaat. Dit hangt af van de het soort tumor en de mate waarin deze gevorderd is.

De uroloog stelt hiervoor het graad van de tumor en de zogenaamde Gleason score vast. Lees meer over de gradering van prostaatkanker >

Waakzaam afwachten

De belangrijkste behandeling van prostaatkanker is niets doen. De ontwikkeling van prostaatkanker is immers zeer langzaam en de meeste mannen hebben er ook geen last van. Een operatieve behandeling kan echter ingrijpende bijwerkingen hebben, zoals impotentie of incontinentie.

Zeker bij mannen bij wie op gevorderde leeftijd prostaatkanker wordt vastgesteld (boven de 70 jaar) is behandeling vaak niet nodig. Zij zullen (jaren later) wel met prostaatkanker overlijden, maar niet áán prostaatkanker.

Actieve surveillance

Voor bepaalde patiënten, bij wie de diagnose van een niet agressief beginnend prostaatcarcinoom wordt gesteld, hoeft er eigenlijk geen behandeling te volgen. Deze patiënten worden dan in een zogenaamd actief bewakingsprotocol (‘active surveillance’) opgenomen.

Ervaring leert dat bijna 50% van de mannen bij wie prostaatkanker is vastgesteld, in aanmerking komen voor een ‘active surveillance’ protocol. Dit betekent dat zij na de diagnose geen enkele behandeling krijgen, niet worden geopereerd en niet hoeven te worden bestraald.

Zij worden wel nauwlettend – aanvankelijk om de 3 tot 6 maanden en later jaarlijks – gecontroleerd. Deze controle bestaat uit een bloedafname (voor controle van PSA), een algemeen lichamelijk onderzoek en zo nodig een echografisch onderzoek van de prostaat. Lees meer over ‘active surveillance’ >

Prostaat verwijderen: een operatieve ingreep

Bij een prostaatkanker waarvan is vastgesteld dat deze moet worden behandeld en die beperkt is tot de prostaat, dus niet uitgezaaid, is een operatieve verwijdering van de prostaat (prostatectomie) de meest toegepaste ingreep. De prostaat is een belangrijk orgaan, maar kan ook zonder al te nadelige gevolgen verwijderd worden, en daarmee is de kanker ook meteen verdwenen. Er zijn 3 vormen van operatieve inngreep.

Prostaat verwijdering in 3 vormen

 

Open buik prostatectomie

Hierbij wordt met een traditionele chirurgische ingreep via een snede in de buikwand de prostaat verwijderd. Dit is de oudste en meest ingrijpende operatie en wordt in feite niet vaak meer toegepast.

Laparoscopische prostatectomie

Dit is verwijdering van de prostaat via een kijkoperatie. De chirurg maakt een aantal kleine sneden in de buik en kan met apparatuur aan de uiteinden van de laparoscopen de prostaat verwijderen.

RALP: robot-geassisteerde laparoscopische prostatectomie

Deze methode, ook wel RALP genoemd naar de Engelse afkorting, is gelijk aan de laparoscopische prostatectomie, alleen worden de laparoscopen aangedreven door kleine motoren, die worden bediend door een uroloog die op een meer ontspannen manier en met veel betere beelden kan werken, en dus makkelijker de ingreep kan uitvoeren.

De verschillen

Alle drie deze methoden zijn in feite nagenoeg even effectief in het verwijderen van de prostaat en de prostaatkanker. Dit wordt vastgesteld na de operatie door een laboratorium analyse van de ‘snijvlakken’, waar de prostaat is losgesneden. Als de snijvlakken schoon zijn (er worden geen kankercellen op aangetroffen), dan is de kans zeer groot dat de prostaatkanker volledig is verwijderd.

De vormen van ingreep verschillen wel enigszins in het voorkomen van complicaties, waarbij de belangrijkste zijn incontinentie en impotentie. Dit omdat de chirurg moet snijden vlak bij de zenuwbanen naar de penis. Met name de open buik operatie geeft meer complicaties, de RALP beduidend minder.

Bestraling

Een alternatief op prostaatverwijdering is radiotherapie (bestraling). Dit kan op twee manieren: externe bestraling of interne bestraling (Brachytherapie).

Brachytherapie

Brachytherapie is een inwendige behandeling waarbij radioactief materiaal wordt ingebracht in de prostaat, dat vandaaruit de kankercellen bestraalt. Het wordt meest toegepast bij mannen die om diverse redenen niet operatief behandeld kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze niet veilig onder narcose kunnen.

Het nadeel van brachytherapie is een kans op proctitis, een ontsteking van de endeldarm. Bij bestraling is de kans op incontinentie beduidend minder dan bij prostaatverwijdering. Wel kunnen er geregeld plasklachten optreden en de kans op impotentie is met name bij externe bestraling wat groter dan bij een prostaatverwijdering.

Onafhankelijk advies

Bij Andros worden geen operatieve ingrepen noch bestraling uitgevoerd. Dat stelt de Andros urologen in staat om onafhankelijk, zonder enige druk om een operatiekamer ‘te vullen’, het juiste moment van behandeling vast te stellen, en de juiste behandeling. Wel weten de urologen voor elk gebied in Nederland waar ingrepen, als zij nodig zijn, het beste kunnen worden uitgevoerd.

 

Maak een afspraak

Het ZKN-keurmerk garandeert kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en hygiëne met onafhankelijke toetsingen.

Artsenblog

Veganistisch dieet en kanker

Is een veganistisch dieet, dat ongeveer door 2 % van de bevolking wordt gevolgd, ook goed is om kanker te voorkomen? Dit zou het geval kunnen zijn maar is door onderzoek nog niet echt wetenschappelijk bewezen.

Lees verder

Met een gezonde leefstijl het risico op kanker verkleinen

De medische website Medscape publiceerde deze zomer een duidelijk overzicht over de globale impact van kanker en aanbevelingen hoe kanker te voorkomen. We hebben de aanbevelingen voor u samengevat en op een rij gezet. Kanker is wereldwijd de hoofdoorzaak van ziekte-... Lees verder

Urologische kanker en robot chirurgie

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association of Urology in San Francisco begin juni 2018 presenteerde dr. Inderbir Gill, een pionier op het gebied van robotchirurgie, gegevens over het gebruik van een robot bij operaties voor urologische kankers. Dit... Lees verder

Finasteride voorkomt prostaatkanker

Tijdens het jaarlijkse congres van de American Urological Association (AUA) presenteerde dr. Ian Thompson een analyse over de ontwikkeling van prostaatkanker bij mannen die met Finasteride behandeld werden versus mannen die een placebo kregen. De analyse betrof 18.000... Lees verder

Prostaatkankeroperaties concentreren voor beter resultaat

De aard van de behandeling van prostaatkanker kan sterk variëren, van niet actief ingrijpen en ‘active surveillance’ tot een verwijdering van de prostaat. Dit hangt af van de het soort tumor en de mate waarin deze gevorderd is. Bij Andros worden geen operatieve... Lees verder

Active surveillance voor laaggradig prostaatkanker wint aan populariteit

Active surveillance voor laaggradig prostaatkanker wint ook aan populariteit in de V.S. Recent verscheen er in de JAMA (Journal of American Medical Association), een leidinggevend Amerikaans tijdschrift een onderzoek waarbij de toepassing van het actief bewaken... Lees verder

Daling uitgezaaid prostaatkanker bij de eerste diagnose

Het aantal patiënten met uitgezaaid prostaatkanker daalt door vroege detectie. In maart werd het jaarlijkse Europese urologencongres in Kopenhagen gehouden. Tijdens dit congres worden er altijd weer nieuwe klinische en wetenschappelijke bevindingen voorgesteld en... Lees verder

Lichamelijke activiteit en prostaatkanker

In het wetenschappelijk tijdschrift Prostate is een boeiend en overzichtelijk artikel verschenen over de relatie tussen lichamelijke activiteit (fitness oefeningen) en het ontstaan of de progressie van prostaatkanker. Lichamelijke oefening is een van de... Lees verder

Fitness en prostaatkanker

Het is al lang bekend dat goede conditie tot een betere overleving van (ook uitgezaaide) kanker leidt. Dit is ook het geval met prostaatkanker en enkele studies hebben dit ook aangetoond. Als een man onder behandeling is voor uitgezaaid prostaatkanker is zijn... Lees verder

Vroege detectie van recidief na een prostaatverwijdering

PSMA PET/CT scan is waardevol voor de vroege detectie van recidief na een prostaatoperatie. Radicale verwijdering van de prostaat is een van de meest frequentie behandelmethoden om een nog tot de prostaat zelf beperkt significant prostaatkanker te behandelen. Als de... Lees verder

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief