De coronacrisis, een persoonlijk bericht van professor Debruyne

De coronacrisis, een persoonlijk bericht van professor Frans Debruyne, Medisch Directeur van Andros Clinics.

Beste lezer,

Sinds medio maart zitten we volop in de coronacrisis. We realiseren ons nu beter en misschien wel ten volle wat dit betekent en waarheen dit leidt. Dit waait niet zomaar voorbij en gaat zeker nog even duren.

Ik loop al (heel) lang mee in de klinische en specialistische gezondheidszorg en heb, zoals zoveel andere artsen van Andros, in de loop der jaren al heel wat meegemaakt. Maar een dergelijke crisis is ook mij nog nooit eerder overkomen.

Onder deze bijzondere en moeilijke omstandigheden heb ik met grote bewondering (op-)gekeken naar de professionele maar persoonlijk ook zeer toegewijde wijze waarop we bij Andros, en ik bedoel hiermee in de eerste plaats alle medewerkers, met de ontstane grimmige situatie zijn omgegaan. Niemand haakte af en allen werkten mee aan het snel ontwikkelde en nu in werking zijnde noodscenario. Waar mogelijk hebben we middelen en zelfs medewerkers ter beschikking gesteld aan de klinische zorg in ziekenhuizen waar de nood nu hoog is. We zijn hier met z’n allen trots op.

Onze aangepaste zorgverlening loopt nu vrij goed. Velen van u die een afspraak voor een regelmatige controle bij ons hadden, aanvaardden zonder enig probleem dat de afspraak nu even wordt uitgesteld, of zo nodig via een telefonisch consult werd opgelost. Ik heb zelf de voorbije dagen veel cliënten van Andros mogen bellen, helaas soms ook met een minder goed bericht. Het begrip dat ik heb ervaren was groot en dat deed me goed.

Als het om een minder goed bericht gaat, gaat het bij Andros bijna altijd over prostaatkanker. We hebben ervoor gezorgd dat deze ‘zorg met prioriteit’ kan blijven doorgaan. Dat betekent dat we de door Andros ontwikkelde en in Nederland vrij unieke precisiediagnostiek voor prostaatkanker ook nu voortzetten.

Gelukkig hebben we de mogelijkheden om beschikbaar te blijven voor deze prostaatkankerdiagnostiek, wat jammer genoeg niet altijd het geval is in reguliere ziekenhuizen en hun urologische afdelingen. We hebben daarom onze prostaatkankerdiagnostiek ook voor hun patiënten opengesteld. Mocht in uw kennissenkring iemand omhoog zitten met prostaatproblemen, dan kunt u hem gerust wijzen op de extra inspanningen die Andros iedereen wil en kan bieden.

Het blijven nog even zorgelijke tijden. Ik hoop echt dat het corona onheil aan u voorbij gaat. Vandaar mijn zeer gemeende wens voor u en allen die u dierbaar zijn: Blijf gezond!

Met meest ondersteunende groeten,

Prof. Dr. F.M.J. Debruyne, MD, PhD
Professor of Urology (Em.)
Medisch Directeur Andros Clinics

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 31 maart 2020

Neem contact met ons op