Kosten en verzekering

De behandelingen van Andros vallen binnen het basispakket zorgverzekering, behalve als expliciet is aangegeven dat dit niet het geval is. We hebben met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over vergoeding van de door ons uitgevoerde consulten, onderzoeken en behandelingen.

Andros factureert daarbij direct aan uw zorgverzekeraar. U hoeft dus niet eerst zelf te betalen. Wel kan het bezoek aan onze klinieken ten laste worden gebracht van uw eigen risico. Het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar per 1 januari 2023 is €385.

Belangrijk: om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Andere afspraken voor blaasklachten en sterilisatie

Bekijk afwijkende afspraken met zorgverzekeraars over:

Verwijzing van huisarts

Om uw afspraak bij Andros vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Bespreek de klachten met uw huisarts zodat de huisarts een verwijzing kan maken. Soms kan de huisarts zelf de klachten behandelen.

Afspraak zonder verwijzing

Om bij een van onze klinieken een afspraak te maken heeft u altijd een verwijzing nodig. Alleen als u in het buitenland woont en een buitenlandse zorgverzekering heeft kunt u een afspraak maken zonder verwijzing. De kosten zijn afhankelijk van de klacht en de onderzoeken die de uroloog nodig acht, daarom kan niet op voorhand worden bepaald hoe hoog de rekening zal zijn. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of u de gemaakte kosten kunt declareren. Ga naar passantentarieven.

Nieuwe verwijzing nodig voor nieuwe klachten

Als u voor een controle bezoek komt heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. Als u voor andere klachten komt dan die waarvoor u al behandeld wordt, dan heeft u een nieuwe verwijzing voor die specifieke klachten nodig.

Kosten voor laat en niet afzeggen van een afspraak

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan willen wij u vragen dit in ieder geval 48 uur voor uw bezoek ons te laten weten.

Informatie eigen risico

Passantentarieven

De zorg die Andros levert valt in bijna alle gevallen onder de basisverzekering die elke inwoner van Nederland (verplicht) afsluit. Andros heeft contracten met alle zorgverzekeraars en zal de rekening van uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren.

Er kunnen gevallen voorkomen dat u de rekening van uw behandeling zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont en geen basisverzekering heeft. Ook zijn er bepaalde uitzonderingen op de basisverzekering, bijvoorbeeld voor gewetensbezwaarden. De rekening die u krijgt is voor een zogenaamde Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC).  Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot de laatste controle (binnen een bepaalde maximumperiode).

Een DBC heeft een vaste prijs. Voor niet-verzekerden rekent Andros de ‘passantenprijs’. Deze prijs kan afwijken van de prijs die een behandeling kost indien wij rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen declareren.

Bekkenfysiotherapie valt niet onder basispakket van zorgverzekeraars

De bekkenfysiotherapie bij Andros wordt verzorgd door Expertisecentrum Bekkenbodem. Zij factureren aan u. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van zorgverzekeraars. Heeft u een aanvullende verzekering? Overleg dan met uw zorgverzekeraar wat hun voorwaarden zijn.

Kosten voor Blaascentrum: blaaspijnsyndroom, blaasontstekingen en overactieve blaas

Aanvullende uitleg over afspraken bij onze artsen Erik Arendsen, Dick Janssen en Puck Oude Elferink

Urologische zorg

Voor urologische zorg heeft Andros Clinics contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U hoeft hier zelf helemaal niets voor te doen. Uiteraard kan de zorgverzekeraar wel (een deel van) uw eigen risico met u verrekenen.

Blaasspoelingen

Sinds 1 januari 2015 vallen de blaasspoelvloeistoffen met de stoffen chondroïtinesulfaat en/ of hyaluronzuur, niet meer onder de verzekerde zorg. Indien de arts besluit dat een blaasspoeling voor u mogelijk nuttig is, dan krijgt u een of enkele spoelingen toegediend om het effect vast te stellen. Andros brengt deze spoelingen niet bij u in rekening.

Mogelijk heeft u baat bij langer gebruik van deze blaasspoelingen. U zult dan zelf de blaasspoelingen moeten aanschaffen. Als de spoeling meerdere keren wordt herhaald is het makkelijk zelf te leren spoelen. De verpleegkundige zal u het blaasspoelen aanleren en u waar nodig begeleiden.

Bekkenfysiotherapie bij het blaascentrum

Als onderdeel van de totale diagnostiek voor uw klachten voert de bekkenfysiotherapeut bij de eerste intake een diagnostisch onderzoek uit voor de uroloog. Deze fysiotherapie wordt verzorgd door Expertisecentrum Bekkenbodem. Deze eerste intake is onderdeel van de urologische zorg vanuit het blaascentrum (blaaspijnsyndroom, blaasontstekingen en overactieve blaas) en wordt niet apart in rekening gebracht.

Het is mogelijk dat de uroloog vervolgbehandelingen adviseert. Na uw bezoek betaalt u deze kosten per pin bij de receptie. U krijgt de factuur van Expertisecentrum Bekkenbodem direct mee.

Deze bekkenfysiotherapie behandelingen worden in het algemeen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u de behandeling krijgt voor klachten van urineverlies, dan vergoedt de basisverzekering deze wel. Ook als u een aanvullende zorgverzekering heeft, dan is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een gedeelte van) de kosten aan u terugbetaalt, ongeacht de diagnose. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kan het zijn dat uw zorgverzekeraar vraagt om een verwijsbrief. U kunt dat zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. U dient de behandeling zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Diëtiste

Wij hebben ook een diëtiste aan het blaaspijnspreekuur verbonden, die met regelmaat bij Andros Clinics (in Den Haag) op locatie een spreekuur houdt. De diëtiste werkt zelfstandig en stuurt u rechtstreeks een rekening. Voor verdere informatie over de kosten van deze diëtiste verwijzen wij u naar haar website: http://leemborg.nl/verzekering/.

Mogelijk kunt u een deel van de kosten van de diëtiste terugbetaald krijgen vanuit uw basisverzekering of aanvullende zorgverzekering. U kunt dat zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Gynaecologie, meestal gecontracteerde zorg

Soms verwijst de uroloog u door naar onze gynaecoloog voor aanverwante klachten. Met de meeste zorgverzekeraars hebben we ook een contract voor gynaecologische zorg, uitzondering zijn de VGZ verzekeraars. Bij gecontracteerde zorg sturen wij een rekening op naam van Andros rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U hoeft hier zelf helemaal niets voor te doen. Uiteraard kan de zorgverzekeraar wel (een deel van) uw eigen risico met u verrekenen.

Niet gecontracteerde gynaecologische zorg: u dient zelf de rekening in bij de zorgverzekeraar

Uw gynaecologische zorg is niet gecontracteerd als u een VGZ verzekering heeft, hieronder vallen:

 • VGZ
 • Bewuzt
 • Univé
 • Promovendum
 • National Academic
 • Besured
 • Zekur
 • IZZ / VGZ voor de Zorg
 • IZA
 • Zorgzaam
 • SZVK
 • UMC

Niet gecontracteerd betekent dat wij vanuit Andros de factuur van de door ons uitgevoerde onderzoeken en behandelingen rechtstreeks naar u zullen sturen. U betaalt de volledige factuur aan Andros. Meestal bedragen de kosten €225, maar afhankelijk van de aard van de onderzoeken kan dat bedrag hoger liggen. De factuur ontvangt u, in verband met de standaard declaratieregels, vaak pas na 3 tot 4 maanden.

Alhoewel wij voor gynaecologie geen contracten met VGZ hebben, betreft het wel verzekerde zorg binnen het basispakket. U heeft dus recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar. Na ontvangst van de factuur kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal de zorgverzekeraar een gedeelte van de kosten aan u terugbetalen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Andere specialismen en behandelingen

Mogelijk adviseert de uroloog u nog andere behandelingen of een consult bij een ander specialisme, zoals een MDL-arts. Dat zal gebeuren middels een verwijzing naar een andere zorgaanbieder buiten Andros Clinics. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn, afhankelijk van doorverwijzing, het specialisme en de zorgaanbieder. Informeer vooraf bij deze zorgaanbieder wat de kosten voor u zijn.

Lees verder over:

Verzekerde basiszorg voor alle zorgverzekeraars

ohra zorgverzekering logo
zilveren kruis zorgverzekering logo
Stad Holland zorgverzekering logo
HEMA zorgverzekering logo
Delta lloyd zorgverzekering logo
onvz zorgverzekering logo
iza zorgverzekering logo
vvaa zorgverzekering logo
zorg en zekerheid zorgverzekering logo
de amersfoortse zorgverzekering logo
avero achmea zorgverzekering logo
interpolis zorgverzekering logo
fbto zorgverzekering logo
cz zorgverzekering logo
de friesland zorgverzekering logo
vgz zorgverzekering logo
Kiemer zorgverzekering logo
dsw zorgverzekering logo
unive zorgverzekering logo
Doorgaan met de pagina

Nieuws

Naar Suriname

Een echoapparaat en twee bladderscans, daar konden we dr. Fernandes in Suriname mee verblijden. Bij het vervangen van onze apparatuur, vernamen we dat...