Heeft u al een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)? Andros werkt mee!

Andros Clinics logo
25 mei 2023

Heeft u al uw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)? Dan kunt u voortaan ook vanuit uw PGO uw eigen medische gegevens uit het Andros portaal inzien.

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

PGO is een initiatief van de Patiëntenfederatie en de overheid. In een PGO kunt u gratis uw medische gegevens van verschillende zorgverleners verzamelen. Het voordeel is dat u zo zelf uw gezondheidsgegevens bij elkaar kunt houden. Zowel die van de huisarts, het ziekenhuis of een kliniek, maar straks ook van bijvoorbeeld uw apotheek. Vaak kunt u ook gegevens over uw gezondheid toevoegen die u zelf meet. Bijvoorbeeld uw bloeddruk of gewicht.

Een PGO kiest u zelf

PGO’s zijn gratis en er zijn verschillende PGO’s waar u uit kunt kiezen. Elk PGO biedt naast gegevensuitwisseling extra mogelijkheden, dus oriënteer u goed.

Andros en PGO

Het medisch dossier van Andros is MedMij gecertificeerd. Heeft u een PGO? Dan kan uw Andros dossier op uw verzoek veilig worden ingelezen. Vanuit uw PGO kunt u de gegevens die bij Andros bekend zijn automatisch en volledig beveiligd binnenhalen. Het gaat op dit moment om de ‘basisgegeven set zorg’, (nieuwe) huisartsenbrieven en (nieuwe) radiologieverslagen. In de komende maanden en jaren breiden we uit en kan meer informatie in het PGO beschikbaar komen.

MedMij-label voor veiligheid

Uw gegevens zijn veilig in een PGO dat het MedMij-label heeft. Dat label staat voor de afspraken die zijn gemaakt over het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gegevens. Het zijn eigenlijk de spelregels waaraan organisaties moeten voldoen om gegevens veilig uit te wisselen en te zorgen dat uw privacy is beschermd. Lees informatie van de Rijksoverheid over PGO

Meer weten over PGO?

U hoeft ons hierover niet te bellen. Onze collega’s kunnen u helaas niet meer informatie geven over PGO. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar:

Andros Clinics logo
Laatste update: 25 mei 2023

Neem contact met ons op