Prostaatklachten?

Rezum behandeling bij vergrote prostaat

Rezum is een behandeling van de prostaat met stoom om plasklachten op te lossen die ontstaan door een vergrote prostaat. Het is een nieuwe behandeling in Nederland die nog in zeer beperkte mate en alleen door Andros Clinics en één ziekenhuis worden aangeboden. In andere landen wordt de Rezum al een aantal jaren toegepast.

Drs. Nader Naderi Uroloog Andros Clinics

Rezum kan worden ingezet om plasklachten op te lossen bij een geringe prostaatvergroting.

Drs. Nader Naderi Uroloog Andros Clinics
Drs. Nader Naderi Andros Clinics

Juiste behandeling op het juiste moment

Bij plasklachten bekijken onze artsen eerst samen met u wat medicijnen en aanpassingen in de leefstijl voor u kunnen doen. Want ook bij een prostaatvergroting staat Andros voor ‘de juiste behandeling op het juiste moment’.

Laserbehandeling Prostaat is nodig als plasbuis wordt dichtgedrukt door prostaatweefsel

Wat is een Rezum behandeling?

Rezum is een nieuwe behandeling voor de vergrote prostaat in Nederland. In andere landen wordt de Rezum al een aantal jaren gedaan. Via de plasbuis wordt een instrument ingebracht. Hiermee wordt op verschillen plaatsen in de prostaat waterdamp (stoom) gebracht. Het behandelde prostaatweefsel sterft door de warmte af waardoor er weer ruimte voor de plasbuis ontstaat.

In het begin kunnen de klachten tijdelijk erger worden omdat de plasbuis door de ingespoten stoom opzwelt. De ruimte in de prostaat ontstaat na 2 weken en is vanaf 6 weken maximaal.

In tegenstelling tot andere behandelingen van een goedaardige prostaatvergroting, is de kans op erectiestoornissen of droog klaarkomen (retrograde ejaculatie) bij een Rezum behandeling minimaal.

 

Rezum in het kort

 • Rezum is een dagbehandeling. U hoeft dus niet te overnachten in het ziekenhuis zoals bij een TURP of laserbehandeling wel het geval is.
 • De Rezum behandeling wordt verricht door uroloog Nader Naderi in een operatiecentrum.
 • Minimale kans op erectiestoornissen of droog klaarkomen door Rezum, in tegenstelling tot andere behandelingen van de vergrote prostaat.
 • Rezum wordt al zo’n vijf jaar in de Verenigde Staten toegepast.
 • Rezum is zeer beperkt beschikbaar en valt onder de ‘Beleidsregel kleinschalige experimenten voor innovatie’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Lees meer over de introductie in Nederland.

Uw afspraak voorbereiden

Om de Rezum behandeling uit te kunnen voeren hebben we uw medewerking nodig. Wij vragen u verschillende zaken voor te bereiden.

Pre-operatieve screening (POS)

Voorafgaand aan de behandeling heeft u een telefonische pre-screening met de anesthesioloog. Voor deze telefonische screening stuurt de anesthesioloog u een digitale vragenlijst toe. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst volledig ingevuld terugstuurt aan de anesthesioloog.

Tijdens de telefonische screening onderzoekt de anesthesioloog of en welke risico’s er verbonden zijn aan de anesthesie. Er wordt gevraagd naar uw medicijngebruik, allergieën en ziektevoorgeschiedenis. De anesthesioloog bespreekt met u met welke medicijnen u tijdelijk stopt en welke u mag blijven innemen.

Nuchter

Voor deze behandeling is het belangrijk dat u nuchter bent. Wel mag u tot 2 uur voor de behandeling nog water, koffie of thee (zonder melk, suiker mag wel) drinken.

Antibiotica

Het is belangrijk dat u de avond voor de behandeling start met antibiotica. De ochtend van de behandeling neemt u nogmaals een antibiotica tablet in.

Gebruikt u bloedverdunnende medicatie?

Bij het gebruik van bloedverdunnende medicijnen is de kans op een bloeding wat groter. Overleg met uw behandelend arts van Andros of u moet stoppen. Staat u onder controle van de trombosedienst, laat dan op de werkdag voor de Rezum behandeling een INR bepaling doen. Deze moet kleiner zijn dan 1.7. Als dat niet het geval is, neem dan contact met ons op.

Toestemmingsverklaring

Tijdens het consult voorafgaand aan de Rezum behandeling tekenen u en de uroloog een toestemmingsverklaring. Deze staat in concept klaar in uw persoonlijke online dossier MijnAndros. We verzoeken u deze verklaring alvast goed door te nemen. Klik hier om in te loggen in uw persoonlijke online dossier MijnAndros.

Wat kunt u verwachten op de dag van de afspraak?

Voordat de Rezum behandeling van start gaat heeft u een gesprek met de uroloog, die de behandeling uitvoert. Tijdens dit gesprek vertelt de uroloog u precies wat er gaat gebeuren. Ook zal hij eventuele vragen die u heeft beantwoorden. Daarna wordt gestart met de Rezum behandeling.

Narcose

Na het gesprek met de uroloog gaat u op bed liggen en brengt de verpleegkundige u naar de behandelkamer. Daar ziet u de anesthesiemedewerker, zij blijft voortdurend bij u. Via een infuus wordt anesthesie toegediend, waardoor u vrijwel direct in een diepe slaap valt. De anesthesiemedewerker bewaakt (onder supervisie van de anesthesioloog) tijdens de behandeling de belangrijke vitale functies van uw lichaam zoals uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte in uw bloed.

Rezum stoombehandeling

Nadat u onder narcose bent gebracht start de uroloog met de Rezum stoombehandeling. Via de urinebuis brengt de uroloog het toedieningsinstrument naar binnen, tot in de prostaat.

Aan het einde van het buisje zit een lampje dat de prostaat aan de binnenkant verlicht. Daarnaast zit er een naald  in het buisje waardoor de stoom in de prostaat wordt gebracht. Hoe vaak de uroloog stoom in de prostaat brengt, is afhankelijk van de grootte van de prostaat.

De stoom die door de uroloog in de prostaat wordt ingebracht is 103° Celsius. Die warmte zorgt ervoor dat het behandelde prostaatweefsel afsterft. De totale Rezum behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Katheter

Na de behandeling is het mogelijk dat uw plasklachten tijdelijk erger worden omdat uw plasbuis wat kan opzwellen. Daarom brengt de uroloog direct na de behandeling een katheter bij u in, zodat u kunt blijven plassen. Deze katheter blijft in ieder geval zeven dagen zitten en wordt er tijdens de controle afspraak door de uroloog uit gehaald.

Als de Rezum behandeling is beëindigd wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Hier kunt u bijkomen van de behandeling en controleert de verpleegkundige regelmatig uw hartslag en bloeddruk.

Zodra u goed wakker bent en de uroloog akkoord geeft voor uw ontslag, mag u naar huis. U mag na de ingreep niet zelf naar huis rijden, we adviseren u om iemand ter begeleiding mee te nemen of vervoer te regelen.

Na de behandeling

Om complicaties te voorkomen raden wij u aan om de dagen na de behandeling op het volgende te letten:

 • Drink minimaal twee liter vocht per dag.
 • Wij adviseren u om minimaal een week geen alcohol te drinken.
 • Het is belangrijk dat u na de behandeling voldoende vezelrijk voedsel eet zodat de ontlasting tot 6 weken na de operatie zacht blijft.
 • Vermijd in ieder geval de eerste paar dagen zwaar lichamelijk werk of werk waarbij u uw buikspieren aanspant. Til niet meer dan 10 kilo.
 • De eerste drie weken na uw behandeling mag u niet zwemmen of in bad. Douchen mag wel.

Bijwerkingen en complicaties

De verpleegkundige neemt één of twee dagen na de behandeling telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat en of u last heeft gehad van complicaties. Na de behandeling kunnen één of meerdere bijwerkingen optreden. Deze bijwerkingen komen vaker voor na ongeveer 2 weken tot 6 weken na de behandeling en verdwijnen vaak vanzelf weer.

 • Het is normaal dat u na de Rezum behandeling wat bloed verliest bij de urine; ook bij het sperma kunt u de eerste tijd wat bloed of bruine verkleuring aantreffen. Dit kan enkele dagen tot weken duren. Indien u veel bloed blijft verliezen, neem dan contact op met onze kliniek.
 • Branderig of pijnlijk gevoel bij plassen. Door het inbrengen van stoom in de prostaat kan de plasbuis tijdelijk opzwellen waardoor het plassen wat pijnlijker wordt. Ook kan het voorkomen dat u wat vaker moet plassen. Deze klachten gaan binnen enkele dagen vanzelf over.
 • Om een urineweginfectie te voorkomen slikt u voorafgaand aan de behandeling antibiotica. Het kan toch nog voorkomen dat u een urineweginfectie krijgt. Neem in dit geval contact met onze kliniek op.

Neem altijd contact op als u:

 • koorts krijgt (boven de 38 °C);
 • moet braken;
 • niet meer kunt plassen;
 • u hevig bloed verliest met stolsel in de urine.

Hoe neemt u bij bovengenoemde complicaties contact op?
Bij een complicatie na de ingreep buiten openingtsijden neemt u direct contact op met het spoednummer 026 – 389 06 82 van Andros Clinics. Dit telefoonnummer is 24×7 bereikbaar. De telefoniste zal u rechtstreeks in contact brengen met uw behandelend arts.

Bij een complicatie na de ingreep binnen openingstijden, neemt u direct contact op met het algemene nummer 026 – 389 17 53 van Andros Clinics. We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.

Starten bloedverdunnende medicatie

Als u bloedverdunnende medicatie slikt en deze voor de Rezum behandeling heeft gestopt, mag u hier vaak twee dagen na de behandeling weer mee beginnen, overleg dit altijd met uw arts of met de trombosedienst.

Afzeggen van een afspraak

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan willen wij u vragen dit in ieder geval 48 uur voor de afspraak aan ons te laten weten.

Route en parkeren

De Rezum behandeling wordt uitgevoerd onze eigen uroloog en OK assistent in een extern operatiecentrum van FlexClinics. Het operatiecentrum is gevestigd in hetzelfde gebouw als Eyescan en heeft voldoende parkeergelegenheid. Het adres is: Soestwetering 12, 3543 AZ Utrecht.

Uw partner en/of begeleiding kan plaatsnemen in de comfortabel ingerichte wachtkamer waar gratis koffie, thee, water, tijdschriften en wifi aanwezig is.

Introductie in Nederland

De introductie van Rezum in Nederland vindt plaats bij Andros Clinics en één ziekenhuis in samenwerking met een beperkt aantal verzekeraars. Vooralsnog is bij Andros deze behandeling alleen beschikbaar voor een gering aantal patiënten. De betrokken verzekeraars zijn: VGZ*, DSW, Stad Holland, Zorg & Zekerheid, Caresq (EUCARE) en Eno. (VGZ* = VGZ, Bewuzt, Univé, Besured, Zekur, IZZ / VGZ voor de Zorg, IZA, Zorgzaam, SZVK, UMC)

Innovatief

De Rezum behandeling is een innovatieve behandeling die nog niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Andros Clinics is samen met één ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ de initiatiefnemer in een traject onder de zogenaamde ‘Beleidsregel kleinschalige experimenten voor innovatie’, dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is goedgekeurd onder registratienummer EI-430. De zorgverzekeraars  hebben zich hierbij aangesloten. Het traject dient om de medische resultaten van de Rezum behandeling in een Nederlandse context verder te onderzoeken en onderbouwen.

Bent u verzekerd bij een van de betrokken verzekeraars?

Als u (op de datum van uw Rezum behandeling) verzekerd bent bij een van de genoemde zorgverzekeraars (inclusief hun merken en labels), dan zullen wij de behandeling rechtstreeks bij hen declareren in het kader van het experiment. De rekening gaat naar uw zorgverzekeraar. U hoeft zelf niets aan Andros Clinics te betalen. Mogelijk kan uw zorgverzekeraar wel uw eigen risico in rekening brengen, volgens de voorwaarden van uw zorgpolis.

De declaratie die wij indienen bij uw zorgverzekeraar betreft de Rezum behandeling en alle hieraan gerelateerde zorg die u ontvangt van ons in de periode van 120 dagen na de ingreep. Consulten en onderzoeken vóór de behandeling en na afloop van de periode van 120 dagen, vallen onder de normale verzekerde zorg en zullen wij bij uw zorgverzekeraar declareren volgens de normale regels. Ook hier kan een eigen risico van toepassing zijn.

Heeft u een andere zorgverzekeraar?

Als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent (Zilveren Kruis, CZ, Menzis, ONVZ, a.s.r. en hun merken en labels), dan komt u niet in aanmerking voor vergoeding van de Rezum behandeling. Omdat de Rezum behandeling niet valt binnen de basisverzekering in Nederland, zullen deze verzekeraars niets van deze behandeling betalen.

Let op: onze ervaring is dat de klantadviseurs van de zorgverzekeraars, mocht u daarheen bellen, niet goed op de hoogte zijn van de Rezum behandeling en de vergoeding daarvan. Patiënten hebben meegemaakt dat de Rezum behandeling wordt verward met een normale prostaatoperatie, die wel vergoed wordt uit de basisverzekering. Daarom adviseren wij u om geen contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Lees verder over:

Drs. Nader Naderi Uroloog Andros Clinics
Auteur: Drs. Nader Naderi is uroloog en verricht Rezum behandelingen bij prostaatvergrotingen. Zijn bijzondere interesses zijn innovatie en zorg op maat.
Laatste update: 21 april 2022
logo zkn Keurmerk

Het ZKN-keurmerk garandeert kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en hygiëne met onafhankelijke toetsingen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
Patientenfederatie Nederland
Gemiddelde waarderingen op ZorgkaartNederland: 9.0

Andros Clinics in 2022 Bekijk waarderingen

Onze artsen schrijven