Bij mannen tussen 40-70 jaar komt in 20-50% een erectiestoornis, ook wel erectiele disfunctie (ED) genoemd, voor. Bij jongere mannen komen erectieproblemen minder vaak voor. In het algemeen kan gezegd worden dat 1/3 van alle mannen tijdens hun leven met erectieproblemen te maken krijgen. Ondanks dit hoge getal worden erectieproblemen vaak niet herkend en niet vastgesteld.

Erectiestoornissen geven een forse vermindering van de kwaliteit van leven. Veel chronische aandoeningen gaan gepaard met erectieproblemen  zoals overgewicht, het metabool syndroom (overgewicht), testosterontekort, suikerziekte, hart- en vaatziekten (HVZ) en chronische nierziekten. Maar het komt ook voor bij ernstige plasklachten en psychiatrische/psychologische afwijkingen.

Erectieproblemen als alarmsignaal

Het belangwekkende nu is dat het hebben van erectieproblemen vaak het eerste symptoom is bij chronische ziekten. Het is een soort alarmsignaal. Helaas worden deze problemen met de erectie veelal door de man verzwegen en niet gemeld bij de arts. Ook is er bij artsen vaak een schroom om het onderwerp zelf ter tafel te brengen. Door dit alarmsignaal wel serieus te nemen, blijkt het mogelijk veel leed door met name hart- en vaatziekten te voorkomen.

Hart- en vaatziekten (HVZ)

ED komt frequent voor bij mannen met HVZ; sterker nog het blijkt een risicofactor te zijn voor toekomstige HVZ. De klachten van ED gaan gemiddeld 3-5 jaar vooraf aan de klachten van HVZ. Dit is in veel wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. Minder dan de helft van de mannen met ED bespreekt dit met zijn arts (huisarts of uroloog of cardioloog). Vaak zijn ook artsen niet op de hoogte van deze relatie tussen ED en HVZ. Zo werd in een bevolkingsonderzoek uit 2009 reeds aangetoond dat mannen tussen 40-49 jaar met ED 50 maal meer kans hadden op een vernauwing van de hartkransslagaders dan mannen zonder ED. ED moet dus beschouwd worden als een eerste signaal voor HVZ: als de kanarie in de kolenmijn! En dat is eigenlijk niet zo onlogisch als je weet dat de diameter van het bloedvat naar de penis 1-2 mm is en die van de kransslagader van het hart 3-4 mm, het dubbele dus.

Levensstijl aanpassen

Onderzoek heeft aangetoond dat verandering van lifestyle en toepassen van medicatie voor risicofactoren voor HVZ leiden tot een significante verbetering van de ED en omgekeerd: ook tot een lagere kans op HVZ.

Deze veranderingen in levensstijl bestaat uit vier punten:

1. Een daling van het lichaamsgewicht met 10%
2. Het eten van 5 vruchten/groenten per dag
3. Stoppen met roken
4. Lichaamsbeweging gedurende 20-30 min vijfmaal per week; zelfs een forse inspanning van 10 minuten driemaal per week heeft al effect

Het is aan de patiënt om van de fase van het overwegen over te gaan tot de fase van actie. De arts moet daarbij de signalen van de patiënt oppakken en adviezen geven tot verandering.

Bron:
1. The Circle of Lifestyle and Erectile Dysfunction
2. M.Kirby, Prostate Centre London; Sex Med Review 2015; 3: 169-182 

Neem contact met ons op 026 389 1753

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief