De relatie tussen erectieproblemen en chronische aandoeningen

Dr. Herman Leliefeld Andros Clinics
21 januari 2017

In dit artikel bekijken we de relatie tussen erectieproblemen (erectiele disfunctie – ED) en chronische aandoeningen zoals:

  • diabetes of suikerziekte
  • verhoogd cholesterol of een gestoorde vetspiegel
  • hoge bloeddruk
  • psychologische /psychiatrische stoornissen

Diabetes (suikerziekte)

Bij mannen met langdurig bestaan van diabetes komen erectieproblemen in meer dan 50% van de gevallen voor. Deze erectieproblemen kennen daarbij vele oorzaken zoals aantasting van de bloedvaten en zenuwen naar de penis, een functieverlies van het erectieweefsel in de zwellichamen en een verlaging van het mannelijk geslachtshormoon Testosteron. Daarbij kunnen erectieproblemen en diabetes leiden tot een negatief zelfbeeld en aanleiding geven tot depressie en angst.

Verhoogd cholesterol of een gestoorde vetspiegel

Uit literatuuronderzoek blijkt dat een gestoorde vetspiegel een van de grotere risicofactoren is voor het ontstaan van erectieproblemen. Ongeveer 26-70% van de mannen met deze problemen hebben een verhoogde cholesterolspiegel in het bloed; omgekeerd blijkt dat behandeling met statines, (stoffen, die het cholesterol kunnen verlagen), na 6 maanden de kwaliteit van het seksleven significant kan verbeteren. De oorzaak moet gezocht worden in een verminderd vermogen van het erectieweefsel van de penis om uit te zetten door een te hoog cholesterol. Daarnaast kan een te hoog cholesterol slagaders doen dichtslibben, de kleinste vaten het eerst (=arteriosclerose), waardoor de bloedtoevoer naar de penis als eerste wordt verminderd.

Hoge bloeddruk

Uit studies blijkt dat mannen met erectieproblemen in 17-25% te maken hebben met hoge bloeddruk (=hypertensie). In het algemeen kan gesteld worden dat erectieproblemen tweemaal zo vaak voorkomt bij mannen met hoge bloedruk ten opzichte van mannen met een normale bloeddruk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat medicamenten voor ED zoals viagra en tadalafil, de bloedvaten naar de penis verwijden en ook een lichte bloeddrukdaling geven. Zo’n vaatverwijding is nodig om voldoende bloedtransport naar de penis mogelijk te maken voor een goede erectie; bij hoge bloeddruk zijn bloedvaten juist vernauwd.

Helaas hebben bepaalde medicamenten tegen hoge bloeddruk erectieproblemen als bijwerking, met name sommige middelen die vocht afdrijven(thiaziden) en zgn beta-blokkers. Een beta- blokker die die bijwerking veel minder heeft is nebivolol. Voor mannen met hoge bloeddruk én erectieproblemen zijn zgn angiotensine receptor blokkers de beste keus.

Psychologische of psychiatrische stoornissen

Bij mannen met erectieproblemen wordt een wijd palet aan psychologische en psychiatrische symptomen waargenomen zoals depressies, angst, faalangst en een gebrek aan seksueel verlangen. Daardoor treedt een daling van hun tevredenheid over hun seksleven op. Soms gaat dit gepaard met een te laag testosteron in het bloed. Ook kan depressie zelf erectieproblemen veroorzaken. Helaas zijn erectieproblemen ook nog eens een zeer bekende bijwerking van middelen tegen depressie: tenminste één derde van mannen die de zgn. SSRIs gebruiken voor hun depressie klagen over seksuele bijwerkingen. Bupropion heeft minder seksuele bijwerkingen dan deze groep van SSRIs. Een effectieve behandeling van ED met bijvoorbeeld tadalafil of Testosteron (bij een bewezen tekort) kan er toe leiden dat middelen tegen depressie kunnen worden verminderd of gestopt.

Samengevat

Erectieproblemen treden vaak op als gevolg van bovenvermelde chronische aandoeningen. En er is er vaak een “vroegsymptoom” van. Erectieproblemen zijn daarbij dus te beschouwen als een waarschuwingssignaal voor deze chronische aandoeningen met name bij hart- en vaatziekten. Bij mannen met erectiestoornissen dient derhalve nader onderzoek te worden verricht naar deze chronische aandoeningen teneinde deze op te sporen en tijdig te behandelen.

Lees meer over erectieproblemen

Bron: The Circle of Lifestyle and Erectile Dysfunction, M.Kirby, Prostate Centre London; Sex Med Review 2015; 3: 169-182

Dr. Herman Leliefeld Andros Clinics
Auteur: Dr. Herman Leliefeld is uroloog en in het bijzonder gespecialiseerd in testosterontekort en erectiestoornissen, waar hij over adviseert, spreekt en schrijft.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op