Vroegtijdig klaarkomen, een waargebeurd verhaal

Eind januari 2014  reisde ik naar Istanbul met een select groepje urologen om het laatste nieuws te vernemen op het 16de Europese Congres voor “Sexual Medicine”, een congres over de oorzaken en behandelingen van seksuele functiestoornissen bij de man en de vrouw. Een congres van 3 volle dagen met lezingen in verschillende zalen voor ruim 3000 artsen, urologen, seksuologen, psychologen en  wetenschappers.

Het hoofdthema was Premature ejaculatie of te wel vroegtijdige zaadlozing. In een uitgebreide sessie van meerdere uren waren zojuist alle aspecten van te snel klaarkomen de revue gepasseerd en ik had er behoefte aan alles nog eens op me te laten inwerken tijdens een wandeling naar de oude stad.

Vroegtijdig klaarkomen, ook wel genoemd een vroegtijdige zaadlozing, wordt beschouwd als de vermoedelijk meest frequente seksuele functiestoornis bij de man; het zou zelfs in 20-25% van de mannen voorkomen in alle leeftijdscategorieën tot 70 jaar, een hoog percentage! Er bestaat een aangeboren en een verworven vorm, zo werd verteld. Er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen en er zijn geen risicofactoren bekend. Geen wonder dat er tot nu toe vooral slecht werkende, maar goed bedoelde vormen van therapie voor deze patiënten zijn ingezet. Daar lijkt overigens nu verandering in te komen, waarover straks meer.

Over de definitie bestaat er wel overeenstemming, namelijk:  een zaadlozing die bij herhaling binnen 1 minuut na penetratie tot stand komt en niet door de man kan worden uitgesteld. Onderzoek wees uit dat dit verstrekkende gevolgen heeft zoals frustratie, gepieker tot depressie toe met vermijding van seksuele intimiteiten. Het is dus tevens een probleem van de partner die er ook onder gaat lijden.

Te snel klaarkomen heeft dus forse psychosociale gevolgen voor de man én de vrouw! De vrouw, zo bleek uit de lezingen toont aanvankelijk wel begrip, maar dit begrip gaat op den duur over in boosheid tot zelfs het beëindiging van de relatie! In Italië in 14% , in Zuid-Korea in 16% en in Mexico zelfs in 24% van de relaties. Cijfers hierover in Nederland bestaan niet.

Dit alles overdenkende, liep ik in de richting van de Aya Sofia en kwam aan bij de Galatabrug. Het water van de Gouden Hoorn was door de bewolking groen en grijs gekleurd en er waaide een gure wind. Op de brug stonden talloze mannen zij aan zij te vissen met lange hengels in het diepe water er onder. Halverwege de brug hield ik halt en keek naar het drukke bootverkeer. Er kwam een man naast mij staan, die me in het Engels aansprak en zei: “nice what? You like it? I come here every day for 10 minutes” en trok aan zijn sigaret. Hij vroeg: “where are you from and why are you here?” De gebruikelijke vragen, niets bijzonders. Na mijn uitleg over het Congres en mijn beroep van uroloog werd hij even stil en vervolgde: “may I ask you a question?” en hij aarzelde zichtbaar, ongekunsteld. Ik keek hem aan in zijn ronde Turkse gezicht met zijn gebreide muts tot over zijn oren en vermoedde dat hij over erectieproblemen zou beginnen, maar het liep wat anders….

Hij wachtte nog even en toen kwam het er vol uit: “when I fuck a woman my fluid comes out within seconds!”

Ik was perplex! Hoe is het mogelijk dat ik hier op de Galatabrug het thema van het Congres kreeg voorgeschoteld en nog wel in onverbloemd Engels! Dit is geen commercieel praatje meer om mij wat kleden of snuisterijen aan te smeren. Hier moest ik wat mee. Ik keek hem begripvol aan en hij vervolgde: ”it happens with every woman!” (toe maar dacht ik, hij probeert het overal uit, het is kennelijk niet situatief d.w.z. aan één vrouw gebonden, dus waarschijnlijk ook niet psychogeen). Het werd tijd voor een seksuele anamnese tussen de toeterende boten en de vele wandelaars en ik vroeg naar zijn erecties, maar daar had hij geen problemen mee. Ik vroeg hem vervolgens of zijn partner er geen problemen mee had, waarop hij  quasi doceerde: ”oh no, a woman spreads her legs, I fuck and thats it”.  Nou dat was duidelijke taal en ik was me bewust dat ik hem hier op de Galatabrug tussen zijn vissende landgenoten geen lesje seksuologie hoefde te geven, maar kon toch niet nalaten hem te vertellen wat ik zojuist op het Congres nog eens had gehoord, namelijk dat een vrouw van intimiteiten houdt en ook van een langere coïtusduur. “ I have a solution” zei de man, hij hoopte kennelijk op een oplossing van mijn kant. ”I drink every day a lot of alcohol, especially whisky, that postpones my orgasm for minutes! But this gives me another problem: next morning  I don’t know what has happened at all, so drunk  I am, so do you have a solution?” En vol verwachting keek hij mij aan.

Dit was niet het moment om afscheid van hem te nemen en ook niet om hem een belerende seksuologische verhandeling voor te schotelen. Derhalve vertelde ik hem van een nieuw medicijn Dapoxetine geheten, dat speciaal en alleen voor vroegtijdige zaadlozing is ontwikkeld en ook is toegelaten o.a. in Turkije en Nederland. Je moet het 1-3 uur vóór  seksuele activiteiten innemen en kan de Intravaginale Ejaculatie Latentie Tijd (IELT) doen verlengen van 30 sec naar 3-4 minuten. De bijwerkingen kunnen onplezierig zijn: misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid, deels dosis afhankelijk. Maar ach, dat laatste heb ik hem maar niet verteld daar op die brug over de Gouden Hoorn in het lawaai van de wind en de toeterende veerboten. Hij wilde dat ik absoluut met hem meeging naar de shop van zijn oom een paar honderd meter verderop, uiteindelijk was het hem daar om begonnen. Toen ik binnenkwam in de overdekte Egyptische Bazaar, ging de man op een stoeltje zitten en droeg mij over aan zijn oom, zijn werk zat erop, maar hij keek me aan met een blik die smeekte zijn geheim te bewaren, deze ogenschijnlijk stoere man voelde zich duidelijk onzeker en gefrustreerd, precies zoals ik enkele uren tevoren op het Congres had gehoord.

Lees meer over vroegtijdig klaarkomen

Dr. Herman Leliefeld Andros Clinics
Auteur: Dr. Herman Leliefeld is uroloog en in het bijzonder gespecialiseerd in testosterontekort en erectiestoornissen, waar hij over adviseert, spreekt en schrijft.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op