Overgewicht kan leiden tot veel medische problemen. Gelukkig wordt dit steeds meer bekend, maar het leidt helaas niet tot een afname van overgewicht bij de totale bevolking. Ook bij mannen komt overgewicht frequent voor en dit leidt tot veel problemen. Overgewicht geeft aanleiding tot hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hart- en vaatproblemen en veel meer. Welke invloed heeft overgewicht op urologische klachten? Prof.dr. Frans Debruyne geeft uitleg in de uroloog over overgewicht.

Wanneer is het overgewicht?

Overgewicht wordt bepaald door de zogenaamde body mass index of het meten van de buikomvang. De body mass index (BMI) is een index voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van het lichaamsgewicht. De BMI dient in ieder geval beneden de 25 punten te zijn. Een alternatief is de meeting van de buikomvang. Bij mannen moet de buikomvang minder dan 95 cm zijn.

De uroloog over overgewicht

Te grote buik is meer urologische klachten

Een recente studie heeft aangetoond dat mannen die een te grote buikomvang hadden, ook de meeste urogenitale klachten hadden. Het gaat hierbij om plasklachten en erectiestoornissen. Hoewel de relatie van deze klachten en overgewicht niet helemaal duidelijk is, heeft het hoogst waarschijnlijk te maken met stoornissen in de bloedvoorziening en hormonale veranderingen die door overgewicht worden veroorzaakt.

Erectieproblemen

Mannen met overgewicht hebben immers een grote kans op verhoogde bloeddruk, verhoogde cholesterol en type 2 diabetes. Dit kan bloedvoorzieningsstoornissen in het kleine bekken en dus in de penis veroorzaken, waardoor erectieproblemen kunnen ontstaan.

Laag testosteron

Overgewicht leidt vooral tot verlaging van het testosteron, het voor erectie noodzakelijke mannelijke hormoon. Bij mannen vanaf vanaf 50 jaar is overgewicht vaak de oorzaak voor de ontwikkeling van een tekort aan testosteron. Dit heet hypogonadisme of in medische termen Late Onset Hypogonadism (LOH) heet.

Verminderde kwaliteit zaadcellen

Uit het resultaat van een recent in Amerika uitgevoerde studie bij mannen met overgewicht is gebleken dat overgewicht ook is gerelateerd aan de kwaliteit van zaadcellen. De kwaliteit van de zaadcellen was duidelijk verminderd en ook het aantal aanwezige zaadcellen in de zaadvloeistof was duidelijk lager. Ook voor de voortplanting lijkt het dus belangrijk om het gewicht optimaal te houden.

Kanker

Het is bekend dat overgewicht aanleiding geeft tot andere gezondheidsproblemen en speciaal een verhoogd risico voor het ontwikkelen van kanker, maar ook een verhoogd risico voor hart- en ademhalingsstoornissen.

Houd gewicht binnen normale grenzen

De boodschap is dus: mannen let op uw gewicht! Een optimaal gewicht kan in stand worden gehouden door een gezonde levensstijl, voldoende beweging, niet roken, matig gebruik van alcohol etc. Bij de Andros Mannenkliniek wordt veel advies gegeven voor een gezonde levensstijl bij de ouder wordende man.

Neem contact met ons op 026 389 1753

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief