Veel onderzoeken hebben aangetoond dat overgewicht ongezond is. Iets dat ook algemeen bekend is. Toch blijft overgewicht een bijzonder groot en zelfs toenemend probleem. Dit heeft vooral met voedingsgewoonten te maken. Het is bekend dat overgewicht aanleiding geeft tot potentieel dodelijke ziekten, zoals hart- en vaatafwijkingen, suikerziekte en ook afwijkingen zoals Parkinson en dementie.

Er zijn ook aanwijzingen dat overgewicht meer aanleiding geeft tot prostaatklachten die zich kunnen voordoen in de vorm van goedaardige prostaatvergroting – op zichzelf vervelend, maar niet levensbedreigend – maar ook tot prostaatkanker. Ouder wordende mannen met overgewicht hebben een grotere kans om prostaatkanker te ontwikkelen. Dit is in verschillende studies aangetoond en recent nog bevestigd in een Koreaanse studie die in mei 2012 is gepubliceerd in het Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift The Journal of Urology.

Ook als is de relatie tussen prostaatkanker en overgewicht niet zo spectaculair – de toename van prostaatkanker is weliswaar significant, maar niet indrukwekkend –  is het toch een verdere aanwijzing dat een gezonde levensstijl, ook wat prostaatafwijkingen, betreft een gunstig effect kan hebben.

Ik geef aan mannen met overgewicht steeds de raad om hier in samenwerking met de huisarts gepaste en voldoende aandacht aan te schenken. Een optimaal gewicht is een body mass index (BMI) tussen 18,5 en 25. De BMI is te berekenen door het gewicht te delen door de lengte en het resultaat nogmaals te delen door de lengte.

Het is niet eenvoudig om als ouder wordende man het gewicht onder controle te houden. Dankzij begeleiding en adviezen lukt het veel mannen met overgewicht om hun gewicht en dus ook hun lichamelijke conditie te verbeteren of op orde te krijgen. Dat dit ook een gunstige invloed heeft op mogelijke prostaatklachten is dan ook meegenomen.

Lees verder over prostaatklachten >

Neem contact met ons op 026 389 1753

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief