TURP operatie of prostaat laseren? Operaties voor een vergrote prostaat

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
23 november 2019

‘TURP operatie of prostaat laseren? Welke operaties zijn er voor een vergrote prostaat? Ik begreep dat een TURP operatie bijna niet meer wordt uitgevoerd omdat de ingreep beter kan worden uitgevoerd met een laser. Welke verschillende laserbehandelingen zijn er?’ En wat zijn de voor- en nadelen? Deze vragen ontvingen we van een van onze lezers. Prof.dr. Frans Debruyne geeft antwoord op deze ‘vraag van de maand’.

Een goedaardige prostaatvergroting komt heel veel voor bij de ouder wordende man. Deze vergroting veroorzaakt plasklachten ook LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) genoemd. Factoren voor het ontwikkelen van plasklachten zijn naast allereerst de leeftijd, maar ook factoren als overgewicht, voeding en drinkgewoonten (koffie- en alcoholgebruik) en een hoge bloeddruk.

Plasklachten

De plasklachten kunnen progressief verlopen en dus steeds erger worden. Deze progressie uit zich in:

 • toename van de klachten
 • verdere groei van de prostaat
 • de mogelijkheid van het ontstaan van complicaties (urineweginfecties, nierfunctiestoornis)
 • de mogelijkheid het optreden van een urineretentie (het niet meer goed kunnen leeg plassen van de blaas)

Noodzaak tot operatief ingrijpen is hierbij dan aan de orde.

Laserbehandeling Prostaat Andros Clinics

Eerst met medicijnen

Meestal zal in eerste instantie met medicamenteuze therapie geprobeerd worden de plasklachten onder controle te krijgen. Hierbij worden alfa-blokkers gebruikt die de prostaatdoorgang voor de plas wijder maken of zogenaamde 5-alfa-reductase inhibitoren die de vergrote prostaat verkleinen. Dikwijls wordt ook een combinatie van beide medicaties toegepast. Echter op den duur werken deze middelen niet meer voldoende en treedt bovengenoemde progressie alsnog op. Op dat moment zal de uroloog de mogelijkheid om operatief in te grijpen met u bespreken.

Vroeger een open operatie

Tot vijftig jaar geleden was de open operatieve verwijdering van het vergrote prostaatgedeelte praktisch de enige chirurgische techniek ter behandeling van goedaardige prostaatvergroting . Dit was voor de meestal oudere man een flinke ingreep met dikwijls (veel) bloedverlies, lange ziekenhuisopname en lange katheterduur na de operatie. Het vergrote prostaatgedeelte werd hierbij wel volledig verwijderd (prostaatenucleatie). Deze operatie werd vervangen door een TURP operatie.

TURP operatie = transurethrale resectie van prostaat

Daarna werd de TURP operatie (transurethrale resectie van de prostaat) de ingreep die veruit het meest als operatieve behandeling van goedaardige prostaatvergroting wordt toegepast. Hierbij wordt prostaatweefsel “transuerthraal” (van binnen uit door de penis heen) weggeschrapt. De plasbuis, die eerder werd dichtgedrukt door de vergrote prostaat, wordt veel wijder wat het plassen weer veel gemakkelijker maakt.

Bij een TURP wordt met een elektrisch mesje, dat door de plasbuis tot in het prostaatgebied wordt gebracht, de goedaardige prostaatvergroting in kleine reepjes weggesneden (‘uitgepeld”). De prostaatreepjes (chips) komen in de blaas terecht en worden aan het eind van de operatie weggespoeld uit de blaas en verwijderd.

De TURP operatie werd lange tijd, en wordt eigenlijk nog steeds, door de vele urologen een beetje als de standaard prostaatoperatie beschouwd. De ingreep is vrij eenvoudig en effectief maar heeft toch complicaties, met name bloedingen tijdens en na de operatie en grotere infectiekansen al of niet daarmee samengaand. Recent zijn daarom de laserbehandelingen meer en meer in de belangstelling komen te staan. De (bipolaire) TURP wordt door Andros zelden toegepast, alleen bij zeer klein maar hinderlijke prostaat aangroei.

TURP operatie of prostaat laseren - Andros Clinics

Prostaat laseren met Green Light Laser

In Nederland wordt het meest gebruikgemaakt van de Green Light Laser-PVP-techniek. Hierbij wordt het prostaatweefsel rondom de plasbuis door de laserenergie gevaporiseerd (opgelost). Voordelen ten opzichte van TURP operatie zijn:

 • minder bloedverlies
 • korter katheter nodig
 • kortere opnameduur
 • mogelijkheid om onder antistolling te opereren

Een nadeel kan zijn dat na deze ingreep langduriger klachten van plasirritatie bestaan met branderig gevoel, verhoogde aandrang en pijn bij plassen. Dit wordt veroorzaakt door laserirritatie van de plasbuis.

Green Light Laser Prostaat Uitleg Andros Clinics

Opnieuw aangroeien van prostaatweefsel bij Green Light en TURP operatie

Overigens slagen de TURP operatie en de de green light laser vaporisatie om allerlei redenen er lang niet altijd in de volledige prostaatvergroting te verwijderen. Nadien kan de prostaat dus opnieuw aangroeien. Ook kan het weefsel niet op prostaatkanker worden onderzocht.

HoLEP laserbehandeling nu ook in Nederland via Andros Clinics

Bij Andros bieden we naast Green Light ook de HoLEP laserbehandeling aan (laser enucleatie). Deze techniek combineert de voordelen van de laser en de open prostatectomie: het op praktisch bloedeloze wijze volledige verwijderen van het deel van de prostaat dat goedaardig vergroot is.

Het voordeel hiervan is een zeer korte ziekenhuis opname van hooguit 24 uur waarbij voor ontslag de katheter al kan worden verwijderd en het plassen eigenlijk van meestal aan weer normaal en vlot kan gebeuren. Door deze grote voordelen heeft Andros besloten om naast de Green Light laser ook deze HoLEP laserbehandeling In Nederland te gaan aanbieden. In het buitenland wordt de HoLEP laserbehandeling al veel langer toegepast.

HoLEP Laser Prostaatoperatie Uitleg Andros Clinics

De voordelen van HoLEP laser op een rij:

 • minder bloedverlies
 • kortere katheterduur
 • kortere opnameduur
 • mogelijkheid om onder antistolling te opereren
 • goedaardige vergroting wordt volledig verwijderd en groeit niet meer aan
 • plassen kan snel weer normaal en vlot

 

Verschil Green Light Laser en HoLEP Laser Andros Clinics

Andros: meerdere operatietechnieken op één plek

Met het bij elkaar brengen van de verschillende operatietechnieken voor de vergrote prostaat kan Andros de operatie optimaal afstemmen op de situatie van de individuele cliënt. Alle operaties worden via de plasbuis, onder volledige narcose en binnen één opname dag verricht.

Retrograde ejaculatie door prostaatoperatie

Tenslotte is het noodzakelijk te vermelden dat na elke prostaatoperatie (dus bij TURP én bij laserbehandeling) een retrograde ejaculatie ontstaat. Dit wordt ook wel droog klaarkomen genoemd. Bij een orgasme komt het sperma niet meer naar buiten maar volgt de zaadlozing de weg van de minste weerstand naar de blaas toe. Dit wordt dan bij de eerst volgende urinelozing met de plas afgevoerd. Dat kan helemaal geen kwaad maar moet wel vóór de operatie aan de betroffen man duidelijk uitgelegd worden.

Lees verder over laserbehandelingen bij vergrote prostaat

Lees verder over een vergrote prostaat

Heeft u een suggestie voor de ‘vraag van de maand’? Bijvoorbeeld over plasklachten, prostaat, erectie, testosteron, prostaatkanker of een ander urologisch onderwerp? Mail uw vraag aan de redactie via info@andros.nl ovv vraag van de maand. Als uw vraag wordt geselecteerd, dan wordt deze als ‘vraag van de maand’ anoniem geplaatst.

 

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 23 november 2019

Neem contact met ons op