Blaaspijnsyndroom en de bekkenbodem

Andros Clinics logo
16 april 2020

Blaaspijnsyndroom en de bekkenbodem hebben een grote invloed op elkaar. De blaas ligt op de bekkenbodem. Deze spieren proberen de pijnlijke blaas te beschermen tegen beweging. Daardoor zal de basisspanning van de bekkenbodem stijgen waardoor nog meer problemen in in bekkengebied ontstaan.

Het blaaspijnsyndroom is een vorm van Chronisch Regionaal Pijn Syndroom. Chronisch Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is vooral bekend als het gaat om lang bestaande pijnklachten aan hand of voet, vaak na een trauma. Er is een verstoring in het herstel van het gekwetste weefsel opgetreden waardoor er ontstekingsverschijnselen zijn ontstaan die niet weg willen gaan na normaal verloop van tijd. Denk aan zwelling, verkleuring, temperatuurverandering, gestoorde functie en vooral aan pijn die maar niet ophoudt, wisselend erger en minder erg is, vaak zonder reden. Dit kan ook bij de blaas voorkomen.

Blaaspijnsyndroom en de bekkenbodem

De diagnose blaaspijnsyndroom wordt gesteld door de uroloog. De ontstoken blaas die in het kleine bekken ligt, betrekt de omliggende organen en weefsels in de malaise, onder andere de bekkenbodemspierlaag waarop de blaas is gelegen. De bekkenbodemspieren zullen proberen de blaas te beschermen tegen beweging want dat geeft pijn, net zoals gips om een gebroken pols zorgt voor bescherming tegen beweging.

Spanning van bekkenbodem stijgt

De basisspanning van de bekkenbodem zal daardoor stijgen en er treedt een gebrek aan ontspanning op; er ontstaat een vorm van spierpijn en kramp, net zoals dat voorkomt in arm- en beenspieren bij ongebruikelijke inspanning. Er ontstaan dus meer klachten dan alleen een pijnlijke blaas. Hierdoor breidt het probleem zich uit: de bloedvaten en de zenuwen worden klem gezet en die zijn juist nodig voor herstel.

Nog meer klachten in bekkengebied

Zo is er regionaal een vicieuze cirkel ontstaan die grote invloed heeft op de hersenen, want daar wordt de pijn gevoeld. De pijnbeleving beïnvloedt het normale functioneren; er ontstaan dus meer problemen. In het bekkengebied betekent dat klachten bij plassen, ontlasten en seksualiteit.

Bekkenfysiotherapie bij blaaspijnsyndroom

Bekkenfysiotherapie vormt een onderdeel van de multidisciplinaire teamaanpak die nodig is om het blaaspijnsyndroom succesvol te behandelen. Alvorens een patiënte (ook mannen kunnen blaaspijnsyndroom hebben trouwens) voor het eerst de uroloog bezoekt, wordt eerst een zorgvuldig onderzoek naar het functioneren van de bekkenbodemspieren aangeboden. De uroloog kan met deze gegevens plus het verslag van de verpleegkundige met zoveel mogelijk informatie het gesprek met u aangaan.

Onderzoek van bekkenbodemspieren

Het onderzoek door de bekkenfysiotherapeut is gericht op de vraag hoe goed u uw bekkenbodemspieren kunt bewegen: aanspannen, vasthouden en vooral kunnen loslaten. Precies hetzelfde als het maken van een vuist, die vasthouden en daarna een ontspannen hand kunnen maken. Om u zelf met eigen ogen te laten zien of de bekkenbodem dat daadwerkelijk goed doet, gebruikt de bekkenfysiotherapeut een sensor. Deze sensor vangt de bewegingen van de bekkenbodemspieren op en geleidt deze door naar meetapparatuur met een monitor. Op de monitor kan zeer nauwkeurig elke beweging ook door u gevolgd en beoordeeld worden.

Dit onderzoek van de bekkenbodem is beslist niet pijnlijk, maar wel inwendig, want daar liggen die spieren nu eenmaal. De plaatsing van de sensor (netjes op maat) is bij de vrouw vaginaal en bij de man anaal. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Behandeling bekkenbodem

Uit de onderzoeksgegevens komt een conclusie naar voren die met u wordt besproken. We bespreken tevens of een  daadwerkelijke behandeling door een bekkenfysiotherapie aanbevolen wordt voor de behandeling van het blaaspijnsyndroom.

Een van de mogelijkheden is het leren ontspannen van de bekkenbodem met behulp van de monitor: feedbacktraining. U oefent zelf en ziet meteen of het goed gaat, u kunt corrigeren en weer controle krijgen. Al het besprokene wordt in uw dossier ingevoerd en overlegd met de uroloog. Hiermee maakt bekkenfysiotherapie een belangrijk onderdeel uit van de aanpak van uw blaaspijnsyndroom.

Beter bewust van bekkenbodem

Het zichtbaar maken van de bekkenbodemactiviteit is eigenlijk voor iedereen een eye opener, want niemand kent echt haar of zijn spieren daar beneden; we hebben er nooit over geleerd op school of thuis. En iedereen begrijpt en waardeert wat de monitor laat zien. Daarom: onderzoek naar het reilen en zeilen van de bekkenbodem is een must, zeker bij blaaspijnsyndroom problematiek!

Lees verder over bekkenfysiotherapie

Lees meer over blaaspijnsyndroom

Andros Clinics logo
Laatste update: 16 april 2020

Neem contact met ons op