Pleidooi Duitse urologen voor eenmalige PSA waarde bepaling

In een persmededeling van 3-5-2017 van de Duitse Vereniging voor Urologie (DGU-Deutsche Gesellschaft für Urologie) wordt nu ook een pleidooi gehouden voor een zogenaamde ‘baseline’ PSA bepaling. In deze mededeling, die wordt ondersteund de DGU en de beroepsvereniging van Duitse urologen (DBU), worden de argumenten hiervoor nogmaals weergegeven.

Bepaling van PSA (Prostaat Specifiek Antigen), staat ter beschikking sinds halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het heeft de vroege ontdekking van prostaatkanker in een stroomversnelling gebracht maar ook aanleiding gegeven tot een enorme overbehandeling van vroeg vastgesteld maar niet agressief prostaatkanker.

Daardoor is de test bij de overheid in Amerika sinds 6 jaar in diskrediet geraakt toen de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) een negatief advies gaf voor het bepalen van PSA. Intussen heeft de USPSTF deze stellingname herzien en aangeraden om het PSA alleen te bepalen in de leeftijd tussen 55 en 69 jaar en na een goed overleg tussen patiënt en uroloog (zgn. “informed consent”) om zo toch de tijdige ontdekking van agressieve carcinomen mogelijk te maken en de mortaliteit aan prostaatkanker te verminderen.

De DGU onderschrijft niet alleen dit standpunt maar gaat een stap verder met hun advies: rond de leeftijd van 50-55 jaar (bij mannen met een familiegeschiedenis van prostaatkanker vanaf de leeftijd van 40-45 jaar) een zogenaamde ‘baseline’ bepaling uit te voeren. Als deze bepaling rond de leeftijd van 50-55 jaar normaal is, kunnen verdere preventieve onderzoeken in de daarop volgende 5 tot misschien wel 10 jaar achterwege worden gelaten.

Bij een verhoogde PSA waarde (normaal wordt 1,5 ng/ml als hoogste bovenste grens aangehouden) bestaat er verdenking op prostaatkanker. Deze patiënten moeten dan ook verder worden onderzocht op prostaatkanker en bij negatief onderzoek jaarlijks (nauwkeurig) worden gevolgd. Eigenlijk is dit het standpunt dat ook wordt ingenomen door de European Association of Urology (EAU).

Bij Andros wordt deze benadering al sinds 2015 systematisch toegepast. Aan cliënten vanaf een leeftijd van 50 jaar wordt geadviseerd om deze ‘baseline’ bepaling te laten uitvoeren. Als de uitslag van de PSA waarde normaal is, wordt de patiënt niet meer jaarlijks onderzocht maar om de vijf jaar.

Als de PSA waarde te hoog is, wordt patiënt ingesloten in het door Andros ontwikkelde traject voor precisiediagnostiek van prostaatkanker. Dit traject bevat niet alleen klinisch-lichamelijk en echografisch prostaatonderzoek maar ook een moleculair biologische test en een multiparameter MRI. Zo wordt de vroegtijdige ontdekking van agressief prostaatcarcinoom verzekerd en kan overbehandeling van niet significant prostaatkanker worden vermeden.

Lees verder over PSA waarde

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op