Negatieve consequenties van minder PSA testen

Op 23 mei 2017 verscheen er een merkwaardig hoofdartikel in JAMA (Journal of American Medical Association) Oncology met de titel ‘De incidentie van prostaatkanker’. Het artikel betreft de daling van de detectiegraad van prostaatkanker in Amerika nu PSA screening minder wordt toegepast. Het betreft uiteraard de situatie in Amerika.

In het artikel wordt vermeld dat in 2013 voor het eerst sinds vele jaren het aantal gediagnosticeerde prostaatkanker patiënten is gedaald. Zij schrijven dit toe aan het feit dat het in de afgelopen 20 jaar uitgebreid testen het aantal patiënten met een verhoogd PSA is verminderd. Daarom zou ook de diagnose prostaatkanker minder worden gesteld.

Maar zij leggen veel meer de nadruk op het feit dat de US Preventive Services Task Force in 2012 een advies heeft uitgebracht om niet meer met PSA te screenen. Hierdoor zijn er veel minder PSA testen uitgevoerd en is de diagnose prostaatkanker veel minder gesteld.

De auteurs zeggen dat dit op zichzelf toch negatieve consequenties kan hebben, vooral voor jongere patiënten die in een vroeg stadium aan een dan nog in potentie curatief te behandelen prostaatcarcinoom lijden. Deze mannen zullen nu later worden gediagnosticeerd en uiteindelijk zal dit kunnen bijdragen aan een toename van sterfte aan prostaatkanker.

De kans op overlijden aan prostaatkanker was de onderzochte 10 jaar (1993-2013) door de uitgebreide screening toch wel duidelijk gedaald. Uiteindelijk komen de auteurs tot de conclusie dat PSA screening toch weer breder zou moeten worden toegepast.

Intussen is bekend geworden dat de US Preventive Services Task Force haar standpunten om PSA screening af te wijzen heeft aangepast en een uitgangswaarde van PSA heeft geadviseerd voor mannen in de leeftijd van 55 en 69 jaar. Of dit het tij volledig zal keren zal moeten worden afgewacht.

In Europa is door de European Association of Urology al langer het advies gegeven om een uitgangswaarde van PSA vanaf de leeftijd van 50/55 jaar te bepalen. Bij Andros wordt dit beleid al meerdere jaren toegepast.

Lees verder over PSA waarde

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op