Laten artsen zichzelf testen op PSA?

Tijdens de laatste jaarlijkse bijeenkomst van de AUA (American Association of Urology) in Boston werd de uitslag bekend gemaakt van een bij artsen uitgevoerde enquête met betrekking tot het gebruik van de PSA (Prostaat Specifiek Antigen) test.

De enquête werd door 784 van de 869 wereldwijd ondervraagde artsen ingevuld. 83% van de 784 artsen waren urologen. Van deze urologen had 61% zelf een PSA test ondergaan. De PSA test is een bloedwaardebepaling waarbij prostaatkanker vroegtijdig zou kunnen worden opgespoord. Toch bestaat er de laatste jaren veel kritiek op deze test omdat deze niet voldoende specifiek zou zijn en zou leiden tot de diagnose van niet-significante prostaatkanker met overbehandeling als gevolg.

Urologen (in zowel Europa als Amerika) hebben de test altijd verdedigd. Nu blijkt dat een overgroot deel van de urologen bij zichzelf ook een PSA test hebben laten uitvoeren en derhalve consequent zijn met adviezen die zij aan patiënten geven. 61% kan laag zijn, maar daarbij zijn ook urologen die de screeningsleeftijd van 50 jaar nog niet hadden bereikt. 82% van de ondervraagde mannelijke urologen zei dat zij de test in de toekomst zeker zullen ondergaan.

In een bijkomend onderzoek werd ook gevraagd of bij hen zelf de diagnose prostaatkanker was gesteld. Dit was het geval voor 30 mannen onder hen. Zij werden overeenkomstig hun achtergrond behandeld. Urologen (64%) ondergingen meestal chirurgie in de vorm van een radicale prostatectomie; de meeste radiotherapeuten (83%) lieten zich bestralen. Ook dit is in lijn met de adviezen die door deze kankerspecialisten doorgaans aan patiënten worden gegeven.

Lees verder over PSA waarde

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op