‘De stijgende PSA waarde bleek prostaatkanker te zijn’, mijn ervaring met Andros

25 maart 2019
Patiënt vertelt

Mijn stijgende PSA waarde bleek prostaatkanker te zijn. De heer Hans Baars (74 jaar) vertelt over zijn ervaring met een PSA waarde, zijn doorverwijzing naar Andros Clinics, zijn ervaring met onze prostaatkanker precisiediagnostiek en leven met prostaatkanker.

Verhoogd PSA

“Het was even schrikken in september 2017. Een verhoogde PSA score op mijn jaarlijkse screening. Regelmatig blik ik even terug en denk: had ik eerder iets kunnen signaleren, zodat het mogelijk iets minder erg was geweest?

Medische geschiedenis

Eigenlijk ben ik altijd gezond geweest. De jaarlijkse screening waren tot 2010 geen aanleiding voor nadere actie. In 2010 kreeg ik uitgebreid urologisch onderzoek in het Tergooi ziekenhuis in Blaricum, omdat er microscopische bloedsporen in mijn urine ontdekt waren. De conclusie was dat alles in orde was (PSA 1.0).

In de daaropvolgende jaren was alles volgens de grenswaarden in orde concludeerde de huisarts. Achteraf zag ik het verloop van de PSA waarden in 2014, 2016 en 2017 respectievelijk : 1.4, 3.5, 9.2. In 2016 dus meer dan een verdubbeling. Echter is er destijds geen nader onderzoek, zoals bijvoorbeeld een rectaal toucher, uitgevoerd.

Prostaatkanker en doorverwijzing

In september 2017 volgde, op mijn verzoek, wel een verwijzing naar de Andros Clinics. Daar bleek direct dat ik prostaatkanker had en werd er een MRI scan gemaakt. Op basis van de MRI scan werd er vervolgens een fusie biopsie uitgevoerd in de Andros Clinics. De MRI scan gaf een PI-RADS score 5 en de biopsie een Gleason score 9. Dit betekent een agressieve prostaatkanker.

Professor Debruyne, medisch directeur van Andros Clinics, zorgde voor een goede verwijzing naar het AvL te Amsterdam en adviseerde een PSMA scan. Deze scan werd in december 2017 gedaan en hieruit bleek dat er ook 2 kleine uitzaaiingen in de regionale lymfeklieren zaten.

Bestralingen en hormoonkuur

Met  de uroloog /chirurg besprak ik de keuze tussen een chirurgische ingreep of 35 bestralingen en ongeveer 3 jaar een hormoonkuur. Bij de chirurgische ingreep bestond het risico dat de kleine uitzaaiingen niet allemaal zouden werden gevonden. Ook was er, in mijn geval, een grote kans op incontinentie. Ik koos daarom voor bestralingen en een hormoonkuur wat mij tot nog toe is meegevallen.

Meer alertheid PSA/ PSA verdubbelingstijd

Het is jammer dat ik destijds niet alle scores had om zelf de ontwikkelingen te volgen. Ook vind ik het spijtig dat een huisarts vaak vooral kijkt naar de vastgestelde marges bij testuitslagen. Mijns inziens zouden huisartsen ook alert moeten zijn op sterke stijgingen, bijvoorbeeld verdubbeling van waarden.

Toekomst

Momenteel ben ik al ruim een jaar bezig met mijn hormoonkuur (zoladex injectie eens in de drie maanden) na 35 bestralingen in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AvL) in Amsterdam. Mijn PSA waarde is inmiddels gedaald naar 0,03. Ik probeer regelmatig te bewegen en heb een poosje fysiotherapie gehad ter versterking van de spieren. Ook probeer ik gezond te eten. Ik ben tevreden over hoe het met mij gaat.

Dankzij de goede onderzoeken, diagnose en behandeling van de Andros Clinics en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis ben ik optimistisch over mijn toekomst”.

Hans Baars

Lees meer over PSA waarde en prostaatkanker opsporen

Lees verder over prostaatkanker

Neem contact met ons op