Chronische prostaatontsteking gekoppeld aan prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
14 september 2017

In 2017 verscheen een artikel in Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention waarin de relatie werd onderzocht tussen chronische prostaatontsteking (chronische prostatitis) en prostaatkanker.

Hiervoor werden patiëntengroepen uit twee grote eerdere studies in Amerika geselecteerd. Uit deze statische analyse kwam naar voren dat goedaardige chronische prostaatontsteking positief kan worden verbonden aan het later ontstaan van prostaatkanker. In de studie wordt niet verder ingegaan op de metabole of moleculair biologische onderbouwing van deze relatie. Het gaat om een puur statistische vaststelling.

Dit houdt echter wel in dat de vele patiënten die lijden aan chronische prostaatontsteking toch beter nauwkeurig kunnen worden gecontroleerd op de vroegtijdige ontwikkeling van prostaatkanker. Bij Andros wordt aan deze relatie inderdaad de nodige aandacht geschonken. Gerichte controles voor prostaatkanker worden aangeboden aan deze betrokken patiënten.

Lees meer over chronische prostaatontsteking

Neem contact met ons op