Chronische prostatitis en bekkenpijnsyndroom: lastig te behandelen en zwaar om te hebben

Chronische prostatitis komt net zoals het bekkenpijnsyndroom veel meer voor dan velen zich realiseren. Het is zo’n beetje het ondergeschoven ziektebeeld in de urologie. Het komt echter veel voor bij mannen in de diverse leeftijdscategorieën. Het is een heel vervelende en dikwijls lastig te behandelen en ook voor de patiënt lastig te verwerken aandoening.

Oorzaak van chronische prostatitis

De oorzaak van chronische prostatitis is niet goed bekend en daarom is het ook zo moeilijk te behandelen. Het kan ontstaan na een slecht of onvoldoende behandelde acute bacteriële prostaatontsteking maar dat is een minderheid. Meestal betreft het een prostaatinflammatie, dus een prostaatprikkeling met zwelling van de prostaat en de (pijn-)klachten hiervan.

Deze inflammatie kan ontstaan door overspanning van de bekkenbodem (maar kan er ook aanleiding toe geven) met dysfunctional voiding (pijnlijk plassen met zwakke straal en horten en stoten) of door al of niet samengaande chemische irritatie van de prostaat door influx van urine in de prostaat via de plasbuis die door de prostaat heen loopt. En urine in de prostaat prikkelt dit orgaan met pijnlijke zwelling als gevolg. Maar dit is nooit bewijzend aan te tonen.

Verder kan het dat de prostaat geïrriteerd raakt door commensalen d.w.z. dikwijls in de prostaat voorkomende, doorgaans onschadelijke, seksueel overdraagbare micro-organismen zoals ureaplasma en meer nog trichomonas. Maar ook dit is eigenlijk niet bewijsbaar aantoonbaar. En niet zelden worden (veel) prostaatverkalkingen als bron van de irritatie vastgesteld ook al iets wat heel veel, meestal klachtenvrij, voorkomt maar waaraan ook niets is te doen.

De klachten bij chronische prostatistis

Feit blijft dat mannen met klachten van chronische prostatitis en vooral bekkenpijnsyndroom het hier altijd (zeer) moeilijk mee hebben. De klachten, die dikwijls in golven aankomen en verminderen bestaan uit pijn in de onderbuik en in de damregio, frequent plassen, moeilijk en pijnlijk plassen met zwakkere dikwijls onderbroken straal, ’s nachts plassen met daarnaast verschijnselen van algemene malaise, chronische moeheid tot zelfs uitputting met alle psychische gevolgen vandien. Echt soms heel veel ellende dus.

Behandeling is moeilijk

En ook de behandeling is een moeilijk probleem. Eerst worden veelal antibiotica voorgeschreven omdat een infectie voor de hand lijkt te liggen. De parasitaire micro-organismen (trichomonas, ureaplasma) zouden hierop reageren maar doen dit meestal niet voldoende. Dan worden anti-inflammatoire geneesmiddelen gebruikt of alpha-blokkers (ontspannen de prostaat). Ook komen botox-injecties aan bod en zelfs acupunctuur. Maar een definitieve oplossing wordt zelden gevonden. En ook fytotherapie (plantextracten) wordt veel toegepast hoewel dit althans in Nederland veel minder dan in andere landen wordt voorgeschreven (niet vergoed) maar wel ”over the counter” (zonder recept) in alle apotheken en veel drogisterijen voorhanden is en door de patiënten ook veel wordt gebruikt.

 Vicieuze klachtencirkel doorbreken

Er is weinig wetenschappelijke onderbouwing over wat nu wel en niet werkt bij chronische prostatitis en/of BPS. Dit komt omdat het een zo complexe aandoening is. Er bestaat dan ook geen toverformule maar meestal worden patiënten toch geholpen door een begrijpend uroloog die de situatie in alle rust uitlegt en multidisciplinair de vicieuze klachtencirkel tracht te doorbreken. Dit betekent meestal een combinatie van benaderingen met bekkenbodemfysiotherapie, symptomatische pijnbestrijding (pijnstillers en anti-inflammatoire medicatie) en dikwijls ook samengaande fytotherapie. En soms ook acupunctuur of andere alternatievere benaderingen (ontspanning) al of niet onder professionele psychologische begeleiding.

Chronische prostatitis bij Andros Clinics

De artsen van Andros weten wat het betekent om aan chronische prostatitis of bekkenpijnsyndroom  te lijden. Ze bieden een luisterend oor, doen gericht onderzoek wat bestaat uit algemeen urologisch onderzoek inclusief het aftasten van de prostaat die dikwijls (zeer) week en gezwollen pijnlijk aan voelt, en een echografie van de prostaat om prostaatstenen op te sporen.

Op basis van de bevindingen maar ook toegesneden op de verwachtingen en de wensen van de patiënt wordt een passend behandelingsadvies gegeven. Maar vooral ook geruststelling is hier op zijn plaats. Chronische prostatitis en bekkenpijnsyndroom, hoe vervelend en belastend ook, is niet levensbedreigend. Ook al sleept het jarenlang aan, het vermindert en verdwijnt uiteindelijk. Maar dit resultaat wordt jammer genoeg alleen bereikt met veel vallen en weer opstaan.

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 23 maart 2020

Neem contact met ons op