Prostaatkanker en cholesterol

De relatie van cholesterol en prostaatkanker blijft onderwerp van voortdurend onderzoek. Hoewel het duidelijk is dat er een relatie bestaat, is het niet vanzelfsprekend dat cholesterol verlagende medicatie prostaatkanker kan voorkomen, ook al zijn er hiervoor wel aanwijzingen.

Hoe dan ook, het blijft interessant om deze relatie te onderzoeken. Dit is ook gebeurd in een analyse die in mei 2017 werd voorgesteld tijdens het congres van de American Urological Association (AUA) in Boston.

Meer dan 4.900 patiënten, die geen cholesterol verlagende medicatie gebruikten en bij wie in het kader van een studieprotocol regelmatig biopsieën zijn uitgevoerd om prostaatkanker aan te tonen dan wel uit te sluiten, werden op de relatie van cholesterol en prostaatkanker beoordeeld.

Hieruit is naar voren gekomen dat als het ‘high-density lipoprotein’(HDL), het goede cholesterol, verhoogd was er ook een duidelijk vergrote kans bestaat op een high-grade (hooggradig: bedreigend) prostaatcarcinoom. In de discussie kwam overigens naar voren dat het niet zeker is dat statines, die het cholesterol verlagen, enig effect zouden hebben op het voorkomen van agressief prostaatkanker.

Het mechanisme waarop statines eventueel het algemeen voorkomen van alle vormen van prostaatkanker zou kunnen tegengaan is nog steeds onderwerp van verdere studies.

Lees meer over prostaatkanker en leefstijl

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op