Precisiediagnostiek Andros in British Journal of Urology International

Andros Clinics logo
14 september 2021

Over de prostaatkanker precisiediagnostiek van Andros Clinics verscheen recent een wetenschappelijk artikel in het toonaangevende tijdschrift British Journal of Urology International (BJUI). Het betreft de grootste wetenschappelijk evaluatie die tot nu toe wereldwijd is uitgevoerd naar de resultaten van MRI en MR-gerichte fusie biopsie van de prostaat gebaseerd op onderzoek bij Radboudumc en Andros Clinics.

Unieke samenwerking tussen academisch centrum en zelfstandige kliniek

Het artikel is het resultaat van de unieke samenwerking tussen een academisch ziekenhuis Radboudumc en de gespecialiseerde urologische kliniek Andros Clinics. Samen zetten zij zich in om de diagnostiek van prostaatkanker te verbeteren. Deze evaluatie bevestigt dat de verwachte verbetering zelfs is overtroffen in de praktijk.

Wetenschappelijke evaluatie met 80% patiënten uit zelfstandige kliniek

De studie evalueert de resultaten van meer dan 2.500 mannen uit Radboudumc en Andros Clinics. Waarvan ruim 2.000 mannen bij Andros Clinics hun diagnostiek voor prostaatkanker kregen, oftewel bijna 80% van het totaal in de studie. Al sinds Andros Clinics de precisiediagnostiek van prostaatkanker heeft ontwikkeld, heeft zij zeer veel aandacht voor het vastleggen en delen van de resultaten.

Conclusie: in de praktijk nog beter dan in wetenschappelijke studies verwacht

Opvallend is dat de praktijkresultaten beter zijn dan eerdere studies met een gecontroleerde, puur wetenschappelijke opzet.

  • Uit de studie blijkt dat op basis van de MRI bij 57% van de mannen met verdenking prostaatkanker veilig een biopsie kan worden voorkomen.
  • Van de groep mannen die na MRI wel biopten krijgt, wordt vervolgens bij twee derde van de mannen een significante tumor gevonden.

Uit het artikel blijkt dat in vergelijking met de literatuur even veel significante prostaatkankers worden gevonden, maar met een veel hoger aandeel voorkomen biopten bij een onverdachte MRI: 56% in de praktijk vs. 33% in de wetenschappelijke literatuur. Er werden zelfs iets meer tumoren gevonden, maar dat verschil was niet wetenschappelijk significant.

Vaak blijkt juist dat veelbelovende wetenschappelijke resultaten in de praktijk nogal eens tegenvallen, omdat de ideale setting uit een studie niet in de praktijk kan worden gerealiseerd. Dat de resultaten hier juist beter zijn, toont volgens de auteurs aan wat de waarde is van de hoge kwaliteit van diagnostiek van de combinatie Andros Clinics – Radboudumc, met de beste prostaatradiologen en een uitgekiende biopsieprocedure.

Toelichting

Wat is prostaatkanker precisiediagnostiek?

Prostaatkanker precisiediagnostiek wordt sinds 2015 als standaardprocedure bij Andros Clinics toegepast. In het kort komt het neer op eerst een prostaat-MRI en vervolgens, alleen indien nodig, een transperineale MR-TRUS fusiebiopsie van de prostaat.

Voorkomt onnodige biopsie

Deze aanpak voorkomt bij veel mannen een onnodige biopsieprocedure, terwijl tegelijkertijd meer – en vooral significante – prostaatkankers ontdekt kunnen worden dan bij de traditionele methode van transrectale ‘blinde’ biopten. Andros Clinics kon als eerste zorgverlener op grote schaal poliklinisch transperineale prostaatbiopsieën uitvoeren in Nederland.

Biopsie via huid dus geen preventieve antibiotica nodig

Naast de betrouwbaardere resultaten, is het tevens een grote vooruitgang dat antibiotica niet langer noodzakelijk zijn.

Veilig, snel en pijnloos onder lokale verdoving

De kwaliteit van de prostaat-MRI wordt gegarandeerd door het team van radioloog prof. Jelle Barentsz in het Radboudumc. Jos Immerzeel heeft de biopsieprocedure bij Andros geperfectioneerd, zodat deze veilig, snel en pijnloos onder een lokale verdoving uitgevoerd kan worden.

Resultaten vastgelegd

Van alle MRI’s en biopten heeft Andros uitgebreide indicatoren vastgelegd in een database. Voor het BJUI-artikel is deze database samengevoegd met een vergelijkbare dataset van het Radboudumc, waar ook een MRI voor de biopsie wordt toegepast, zij het met een iets andere aanpak van de prostaatbiopsie.

Niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd loopt Andros Clinics met deze precisiediagnostiek nog steeds voor op de gebruikelijke praktijk. Zelfs nu de MRI-first diagnostiek inmiddels ook in prostaatkankerrichtlijnen wordt aanbevolen. Deze wetenschappelijke publicatie toont aan dat niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk Andros Clinics superieure resultaten met precisiediagnostiek behaalt.

Verder verfijnen om tijdig agressieve tumoren te kunnen ontdekken

Andros Clinics streeft naar verdere verbetering van prostaatkankerdiagnostiek om onderdiagnostiek en overbehandeling te voorkomen. En zo het traject om prostaatkanker op te sporen en behandelen te verbeteren voor de patiënt.

Samen met de Santeon-ziekenhuizen en het Radboudumc wordt een prospectieve doelmatigheidsstudie opgezet om (1) de detectie van niet-significante tumoren verder te reduceren, met als speciaal aandachtspunt het wel of niet nemen van random biopten naast de gerichte biopten, en (2) de meest kosteneffectieve follow-up strategie vast te stellen voor patiënten in active surveillance, bij wie een niet-agressieve tumor is vastgesteld die niet behandeld hoeft te worden, maar wel nauwkeurig wordt gevolgd.

Daarnaast kijken we actief naar het optimaliseren van de MRI-diagnostiek. Zoals mogelijke ontwikkelingen in het vereenvoudigen van het MRI-protocol: van een multi-parametrische MRI met contrast naar een (veel snellere) bi-parameter MRI zonder contrast. Ook volgen we nauwlettend hoe Artificial intelligence (AI) praktisch kan worden toegepast bij zowel het maken van de MRI als de beoordeling door de radioloog.

Dit alles met het oog op het ultieme doel: prostaatkankerdiagnostiek breder toegankelijk maken zodat juist bij mannen bij wie deze ziekte nu te laat wordt vastgesteld, we er wel tijdig bij kunnen zijn, en tegelijkertijd er voor zorgen dat mannen met een niet-agressieve tumor niet onnodig worden behandeld. Oftewel het voorkomen van overbehandeling en onderdiagnose. We geloven dat we het mogelijk moeten kunnen maken om het aantal mannen dat overlijdt aan prostaatkanker sterk te reduceren, tegen lagere kosten dan vandaag de dag worden uitgegeven aan prostaatkanker.

Bekijk artikel BJUI op https://doi.org/10.1111/bju.15562

Lees meer over prostaatkanker

Lees meer over prostaatkanker precisiediagnostiek

Andros Clinics logo
Laatste update: 14 september 2021

Neem contact met ons op