Overgewicht is wereldwijd mede een oorzaak voor het ontstaan van kanker

In de Cancer Journal of Clinicians is in december 2018 een overzichtsartikel verschenen waarin wordt gesteld dat overgewicht verantwoordelijk is voor 4% van alle kankers wereldwijd en zelfs voor een groter percentage van in ontwikkelingslanden gediagnosticeerde kankers. In dit artikel wordt gesteld dat vanaf 2012 overgewicht verantwoordelijk is voor ongeveer 550.000 gevallen van kanker die jaarlijks wereldwijd worden vastgesteld.

De auteurs stellen in het artikel dat de relatie tussen kanker en overgewicht maar bij weinig mensen bekend is. Niettegenstaande het feit dat de relatie nu duidelijk is aangetoond neemt het aantal mensen met overgewicht in alle landen sterk toe, zeker in de het rijke westen maar ook in ontwikkelingslanden.

De toename van het aantal mensen met overgewicht is vooral te bemerken in landen met lage- en middeninkomens (inclusief ontwikkelingslanden) omdat deze landen een westerse consumptie en levensstijl hebben aangenomen met te weinig beweging en ongezonde voeding. Deze verandering in eetgewoonte is vooral een gevolg van de veranderingen in het globale voedingssysteem dat meer energierijke en voedingsstof-arme producten aanbiedt.

De relatie tussen overgewicht is nu duidelijk en onomstotelijk vastgesteld bij dertien verschillende kwaadaardige aandoeningen waaronder ook prostaatkanker.

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 22 januari 2019

Neem contact met ons op