Direct ingrijpen is niet altijd nodig bij beginnende prostaatkanker

Andros Clinics logo
21 september 2016

In de beginfase van prostaatkanker is het niet altijd nodig om de kwaadaardige cellen direct te bestrijden met een operatie of bestraling. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in de ‘New England Journal of Medicine’. Dagblad Trouw publiceerde onderstaand artikel over deze studie.

De kans om te overlijden aan prostaatkanker is niet erg groot. In de periode tussen 1999 en 2009 werden 1643 mannen tussen de 50 en 69 jaar geobserveerd. Slechts één procent van alle proefpersonen kwam te overlijden in die tien jaar. De groep mannen werd in drieën opgedeeld. Eén deel kreeg bestraling, één deel een operatie en één deel stond onder intensieve controle.

Onder de mannen die zorgvuldig in de gaten werden gehouden was het verloop van de ziekte progressiever dan in de andere groepen. Bijna de helft van de mannen kreeg uiteindelijk toch een operatie of bestraling. De winst zit hem vooral in het beter voorlichten van patiënten, zegt dokter Freddie C. Hamdy, één van de onderzoekers aan de universiteit Oxford in Engeland. “We kunnen nu zeggen dat de kans om te sterven aan prostaatkanker relatief klein is en dat je aan behandeling enig voordeel kunt hebben en de kans afneemt dat de ziekte zich verspreid buiten het prostaat.”

De studie gaf ook meer inzicht in de bijeffecten van de behandelingen. Zo raakten mannen waarbij het prostaat werd verwijderd vaak impotent en incontinent. Mannen die werden bestraald kregen veelal last van darmproblemen en impotentie, maar dat herstelde na verloop van tijd (enigszins). Bij de bestraalden werden geen incontinentieproblemen geconstateerd. Het was opmerkelijk dat bij alle drie de groepen geen onderscheid werd waargenomen in angstgevoelens, depressies of de vrees voor hun kwaliteit van leven.

Volgens dokter Peter T. Scardino, prostaatchirurg bij Memorial Sloan Kettering Kankercentrum in New York is het onderzoek interessant omdat de verschillende behandelmethodes nog niet eerder op deze manier zijn vergeleken. Scardino, die niet bij het onderzoek betrokken was, noemt intensieve controle een valide methode voor mannen met beginnende prostaatkanker. Daarnaast bevat de studie de belangrijke boodschap dat na de diagnose niet direct alle alarmbellen hoeven af te gaan. Mannen hebben voldoende tijd om te beslissen wat ze willen doen.

Prostaatkanker komt zelden voor bij mannen onder de veertig. Gemiddeld wordt de diagnose gesteld op een leeftijd van 66 jaar.

Lees verder over prostaatkanker

Bron: Trouw

Andros Clinics logo
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op