Erfelijke prostaatkanker

Zoals bekend, is prostaatkanker erfelijk. Dat wil zeggen dat mannen met prostaatkanker in de familie een grotere kans hebben op de ontwikkeling ervan.

De kans is bijvoorbeeld bij een broer met prostaatkanker bijna verdubbeld. De kans is nog hoger als een vader én broer bekend zijn met prostaatkanker. De vraag is echter of deze familiaire prostaatkanker wel bedreigend is. Er is immers een groot verschil tussen agressieve prostaattumoren waarvoor wel behandeling noodzakelijk is en niet agressieve of indolente (slapende) prostaattumoren waarbij een afwachtende houding (waakzaam afwachten of active surveillance) kan worden aangenomen.

Recent zijn er nieuwe gegevens ten aanzien van de agressiviteit van familiair prostaatcarcinoom ter beschikking gekomen. Het betreft een uitvoerige publicatie in het hoogstaand wetenschappelijk tijdschrift the Journal of the National Cancer Institute (USA). In deze publicatie  wordt een Zweeds onderzoek beschreven over de agressiviteit van familiair prostaatkanker.

Hiervoor werden 50.000 mannen onderzocht bij wie een broer of een broer en een vader prostaatkanker hadden (gehad). Bij mannen met een broer met prostaatkanker is de kans om zelf prostaatkanker te ontwikkelen vóór de leeftijd van 75 jaar gestegen tot 30%. In de algemene bevolking is dit 13%. Echter van deze familiaire prostaatkanker komt slechts 9% voor in een agressieve vorm (algemeen gemiddelde 5%). Als een vader en broer prostaatkanker bekend zijn met prostaatkanker hebben deze mannen zelfs een kans van 48% om ook prostaatkanker voor hun 75ste jaar, waarbij het risico van een agressieve vorm 14% is.

Eigenlijk betekent deze uitkomst dat de kans op een agressievere vorm van prostaatkanker bij familiair voorkomend prostaatkanker toch wel iets groter is dan bij de algemene bevolking. Dit is een belangrijke bevinding die zeker bij het algemeen publiek bekend moet worden maar ook moet doordringen tot de professionals in de gezondheidszorg.

Het betekent dat mannen van wie de broer of vader een indolent, dus niet behandeld prostaatkanker heeft, zich over het algemeen niet bewust zijn dat ook zij een grotere kans hebben op de ontwikkeling van prostaatkanker en met name een agressievere vorm. Inderdaad veel mannen weten niet of er prostaatkanker in de familie voorkomt. Dit is dus een factor waar aandacht aan moet worden geschonken.

Lees verder over prostaatkanker in de familie

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op