Is prostaatkanker erfelijk?

‘Is prostaatkanker erfelijk?’ Deze vraag ontvingen we van een van onze lezers. Het is een vraag die ook vaak in de spreekkamer gesteld wordt. Prof.dr. Frans Debruyne geeft antwoord op deze ‘vraag van de maand’.

Duidelijke erfelijke factor bij prostaatkanker

Er is een duidelijke erfelijke factor bij het ontstaan en ontwikkelen van prostaatkanker. 5 tot 10 % van alle mannen hebben een erfelijke prostaatkanker wat betekent dat er in hun familie een verhoogd risico op de ziekte voorkomt. Een familiegeschiedenis van prostaatkanker is de grootste risicofactor om als man zelf ook de ziekte te ontwikkelen.

Wanneer in de familie, bijvoorbeeld bij vader of broer, prostaatkanker voorkomt dan is het risico om zelf ook prostaatkanker te krijgen dubbel zo groot als bij iemand bij wie dat niet het geval is. Als twee familieleden prostaatkanker hebben, is de kans vijf maal zo groot. Bij 3 familieleden is dat zelfs 15 keer. Een familiegeschiedenis van prostaatkanker is dus een belastende erfelijke factor.

Onderzoek naar genetische mutaties

De laatste tijd wordt veel onderzoek gedaan naar erfelijke genetische factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van prostaatkanker. Zo is al aangetoond dat mutaties in het BCRA2 gen, dat een grote rol speelt bij het ontstaan van borstkanker bij vrouwen, ook een grotere kans op het ontwikkelen van prostaatkanker met zich meebrengt. Onderzoekers werken nu hard om de oorzakelijke relatie tussen deze en andere genetische mutaties en het ontstaan van prostaatkanker helder te krijgen.

Dit onderzoek is echter nog niet zo ver gevorderd dat een preventieve genetische test – zoals bij sommige borstkankers wel het geval is – voor prostaatkanker al ter beschikking is. Dit zal nog even op zich laten wachten. Zogenaamd “genomic testing” voor prostaatkanker is dus nog niet aan de orde. Simpelweg omdat er nog geen voldoende gevoelige test bestaat.

Eerder en vaker PSA waarde bepalen

Toch heeft de erfelijkheid van prostaatkanker voor de betroffen mannen wel gevolgen. Daar waar voor de algemene mannelijke bevolking het advies te geven is rond de leeftijd van 55 jaar een uitgangswaarde van PSA (Prostaat Specifiek Antigeen – een bloedtest die prostaatkanker mogelijk vroeg kan aantonen) te bepalen, dient dit bij familiair prostaatkanker 10 jaar eerder te gebeuren, dus rond de leeftijd van 45 jaar.

Als de eerste PSA test normaal is, dient deze pas na ten vroegste 5 jaar opnieuw herhaald te worden. Bij familiair prostaatkanker dient dit echter jaarlijks te gebeuren.

Erfelijke prostaatkankers hebben ook de neiging een meer agressief beloop te hebben, een andere reden om deze niet te missen en vroegtijdig op te sporen.

Lees verder over PSA waarde

Lees verder over prostaatkanker opsporen met precisiediagnostiek

Heeft u een suggestie voor de ‘vraag van de maand’? Bijvoorbeeld over plasklachten, prostaat, erectie, testosteron, prostaatkanker of een ander urologisch onderwerp? Mail uw vraag aan de redactie via info@andros.nl ovv vraag van de maand. Als uw vraag wordt geselecteerd, dan wordt deze als ‘vraag van de maand’ anoniem geplaatst.

Neem contact met ons op