Is de kwaliteit van MRI prostaat scans overal hetzelfde?

Drs. Jos Immerzeel Prostaat MRI Fusie Biopsie Specialist Andros Clinics
10 augustus 2023

‘Is de kwaliteit van de prostaat MRI’s overal hetzelfde? Is er verschil in de MRI apparaten? En in de interpretatie? Waarom worden er niet in alle ziekenhuizen prostaat MRI’s gemaakt, want in elk ziekenhuis staat toch een MRI?’ Deze vragen ontvingen wij van een van onze lezers. Onze arts Jos Immerzeel, MRI fusie biopsie specialist, geeft antwoord.

Waarom een MRI prostaatscan?

Bij een MRI onderzoek wordt een zeer nauwkeurig beeld gemaakt van de prostaat waarmee eventuele prostaatkanker opgespoord kan worden. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen gevaarlijke en ongevaarlijke tumoren. MRI is een belangrijk onderzoek voor de vroege diagnose van prostaatkanker en voor patiënten die zijn ingesloten in een active surveillance protocol. Active surveillance betekent dat mannen met een minder agressieve prostaatkanker nauwgezet onder controle blijven en niet direct geopereerd of bestraald worden.

MRI van de prostaat in Nederland

In Nederland hebben bijna alle ziekenhuizen een MRI apparaat. Er zijn echter grote verschillen betreffende:

  1. het apparaat zelf
  2. de techniek van het opnemen van de beelden
  3. de interpretatie van de beelden.

Verschil in MRI apparatuur

De MRI werkt met een zeer sterke magneet. Er zijn verschillende magneet-sterktes. Deze magneet-sterkte wordt uitgedrukt in Tesla. Een MRI met 1,5 Tesla wordt het meest gebruikt. Voor een goede MRI prostaat scan is eigenlijk wel 3 Tesla nodig. Daarvan staan er enkele tientallen in Nederland.

Verschil in opname techniek

Ook de opname techniek van de prostaat scan is zeer belangrijk. Het gaat hierbij met name om de opnametijd. De MRI scan kan bijvoorbeeld sneller of langzamer worden gemaakt. Hoe langer de opnametijd wordt ingesteld, hoe scherper het beeld. Lang niet alle MRI’s van de prostaat worden met voldoende lange opnametijd gemaakt.

Verschil in beoordeling

Tenslotte is er verschil in de beoordeling van de prostaatscan. Uit onderzoek blijkt dat radiologen die heel veel prostaat-MRI’s beoordelen, nauwkeurigere resultaten behalen. Een gespecialiseerde ‘uro-radioloog’ is dus wenselijk. Lees hier verder over studie naar verschil in interpretatie. 

Beste MRI resultaten

De combinatie van het juiste apparaat, met de juiste opname techniek en een beoordeling door een ervaren uro-radioloog is noodzakelijk om tot het beste resultaat te komen.

Bij Andros worden de 3 Tesla MRI scans gemaakt in Baarn. Deze MRI scans worden beoordeeld door het team van prof. dr. Jelle Barentsz, oprichter van het MR Prostate Center of Excellence van het Radboudumc in Nijmegen. Zij zorgen ook voor de kwaliteitsbewaking van de beeldvorming.

MRI Fusie biopsie: nauwkeuriger en veiliger

Na een goed MRI onderzoek is bij ruim de helft van de mannen een prostaatbiopsie niet meer nodig. Indien een prostaatbiopsie wel noodzakelijk blijkt te zijn, wordt bij Andros via de huid een MRI Fusie biopsie verricht op basis van de eerder gemaakte MRI scan.

Wij fuseren daarbij de beelden van de MRI met de live echobeelden tijdens de biopsie. Deze biopten zijn nauwkeuriger en veiliger want we prikken via de huid waardoor de kans op infectie verwaarloosbaar is en preventieve antibiotica niet nodig zijn.

Uniek bij Andros

Andros is een van de weinige organisaties die een MRI Fusie biopsie op deze wijze aanbiedt. Uniek is dat Andros via de huid prikt en de biopsie onder lokale verdoving wordt uitgevoerd. Het is een poliklinische ingreep: mannen kunnen dus direct naar huis na het prostaatonderzoek.

In veel ziekenhuizen wordt nog een traditionele biopsie afgenomen waarbij blind wordt geprikt in de prostaat via de endeldarm. Het prikken via de endeldarm geeft risico op ontsteking ondanks het gebruik van preventieve antibiotica.

Niet alle MRI prostaat scans bruikbaar voor MRI Fusie biopsie bij Andros

Er zijn wel een aantal centra die een goede MRI van de prostaat leveren, de betreffende radiologen zijn vaak in Nijmegen getraind. Als Andros een MRI uit zo’n ziekenhuis krijgt dan kunnen we ook rechtstreeks gebruiken voor onze MRI Fusie biopsie.

Soms komt er uit een verwijzend ziekenhuis geen kwalitatief goede MRI zodat deze niet kan worden gebruikt. Dan moet er alsnog een nieuwe MRI worden gemaakt bij Andros.

Bekijk verschillen tussen standaard biopsie en MRI Fusie biopsie

Hoe gaat een MRI Fusie biopsie?

Prostaatonderzoek bij Andros

Heeft u een idee voor ‘vraag van de maand’?

Heeft u een vraag die ‘vraag van de maand’ zou kunnen zijn? Bijvoorbeeld over plasklachten, prostaat, erectie, testosteron of prostaatkanker? Mail uw vraag aan onze redactie via info@andros.nl onder vermelding van ‘vraag van de maand’. De ‘vraag van de maand’ wordt anoniem gepubliceerd.

Drs. Jos Immerzeel Prostaat MRI Fusie Biopsie Specialist Andros Clinics
Auteur: Drs. Jos Immerzeel is fusie biopsie specialist. Eerder werkte hij als radiotherapeut-oncoloog. Hij geeft internationaal voorlichting over en begeleiding bij fusie technologie en transperineaal prikken.
Laatste update: 10 augustus 2023

Neem contact met ons op