Interpretatie van MRI prostaat door radiologen verschilt

In European Urology Focus, een belangrijk wetenschappelijk urologisch tijdschrift, verscheen in het voorjaar van 2018 een analyse van de beoordeling door diverse radiologen van multiparameter MRI’s. Een mp MRI is een belangrijke onderzoek voor de vroege diagnose van prostaatkanker. mpMRI wordt ook veel gebruikt bij patiënten die zijn ingesloten in een active surveillance protocol (waakzaam afwachten) voor een niet significant prostaatkanker.

Variatie in interpretatie

In de Verenigde Staten werd een studie uitgevoerd waarbij de MRI’s geanalyseerd werden van 409 patiënten. Op deze MRI’s waren 503 verdachte letsels vastgesteld. De MRI’s werden gelezen door 9 verschillende radiologen. De uitkomsten van de analyse lieten toch een belangrijke variatie zien in de interpretatie van de MRI-beelden door de verschillende radiologen. Deze variatie had overigens geen relatie met het aantal door een individuele radioloog bestudeerde MRI’s.

Toename accuraatheid van interpretatie bij meer ervaring

In een commentaar op deze studie gepubliceerd in Uro Today door dr. H.U. Ahmed, een van de experts op het gebied van radiologische interpretatie van een MRI refereert ook hij aan de variatie van de interpretatie door radiologen. Hij kwam ook in zijn instituut in Londen tot de conclusie dat er zelfs bij ervaren radiologen een belangrijke variatie bestond en dat deze niet afnam met het aantal bestudeerde MRI’s.

Er werd wel geconcludeerd dat de accuraatheid van de interpretatie van de radiologen toenam naarmate zij meer ervaring hadden opgedaan. De uitslag van de studie wijst erop dat interne validatie van radiologische interpretatie van een MRI van belang is. In de dagelijkse praktijk is dit echter bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk.

Hoge detectiescore en kleine interpretatie variatie MR Prostate Center of Excellence

Bij Andros worden heel veel MRI’s uitgevoerd voor de vroegtijdige diagnose van prostaatkanker en ook voor de follow-up voor patiënten die in een active surveillance (waakzaam afwachten) protocol zijn ingesloten. De MRI’s voor patiënten van Andros worden uitgevoerd in het MR Prostate Center of Excellence van het Radboudumc in Nijmegen waar de detectiescore bijzonder hoog en de interpretatie variatie zeer klein zijn door de zeer grote ervaring van de radiologen verbonden aan dit centrum. Dit is een groot voordeel waarvan Andros graag gebruikt maakt.

Lees verder over MRI Prostaat

Lees verder over het vroegtijdig opsporen van prostaatkanker

 

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 9 juli 2018

Neem contact met ons op