Een vergrote prostaat niet behandelen, zijn er risico’s?

‘Een vergrote prostaat niet behandelen, zit daar een risico aan? Kan de blaas hierdoor verslechteren? Iemand vertelde mij dat hij zijn vergrote prostaat nooit liet behandelen en uiteindelijk een katheter nodig had, kan dat echt?’ Deze vragen ontvingen we van een van onze lezers. Uroloog professor Frans Debruyne geeft antwoord.

Niet elke vergrote prostaat geeft plasklachten

Met het ouder worden vergroot bij iedere man de prostaat. Het gaat hierbij meestal om een goedaardige prostaatvergroting. Dit fenomeen begint doorgaans vanaf de leeftijd van 50 jaar. Een vergrote prostaat hoeft alleen behandeld te worden als hierdoor duidelijk klachten ontstaan die belastend zijn voor de levenskwaliteit van de betrokken man.

Er is echter geen directe relatie tussen de grootte van de goedaardige prostaatvergroting en de hieruit volgende klachten. De klachten van prostaatvergroting zijn doorgaans plasklachten zoals moeilijker op gang komen van het plassen, zwakkere straal, verhoogde aandrang tot plassen en ‘s nachts moeten opstaan om te plassen. Dat laatste is meestal de meest vervelende klacht.

Plasklachten behandelen met medicijnen

Als de plasklachten te belastend zijn, kunnen deze in eerste instantie met medicijnen worden behandeld. Dit moet dan wel na grondig onderzoek van de prostaat. Dit gebeurt het eerst door de huisarts die de prostaat zal aftasten.

De medicijnen zullen ofwel de spanning in de prostaat verminderen , de zogenaamde alfa blokkers, dan wel de groei van de prostaat tegengaan, de zogenaamde 5 alfa reductase inhibitors. Ook wordt een combinatie van beiden soms toegepast.

Als deze medicatie niet meer voldoende werkt is een verwijzing naar de uroloog aan de orde. Omdat dan moet worden gekeken of een andere, meestal invasieve behandeling, niet beter is.

Urineretentie

De klachten van goedaardige prostaatvergroting worden meestal veroorzaakt door obstructie (dichtdrukken) van de plasbuis. Deze loopt immers dwars door de goedaardige prostaatvergroting heen. Als hier niets aan gedaan wordt, zal de voortschrijdende vergroting uiteindelijk aanleiding geven tot eerst het niet volledig leeg kunnen plassen van de blaas en vervolgens tot onvermogen tot plassen. Dit laatste noemt men urineretentie.

Overrekking van blaasspier

Urineretentie moet ten koste van alles vermeden worden. Wanneer de retentie zich in de loop der tijd langzaam opbouwt, kan dit ook aanleiding geven tot overrekking van de blaasspier. Dan is meestal een herstel van de normale mictie (plassen) niet meer mogelijk en komt elke behandeling te laat. In dat geval moet door intermittente zelf-katheterisatie geregeld (4 tot 6 keer per dag) de blaas zelf met een katheter worden leeggemaakt.

Dit komt gelukkig tegenwoordig nog maar zelden voor omdat de huidige ouder wordende man doorgaans voldoende over plasklachten door prostaatvergroting is geïnformeerd.

Juiste behandeling op juiste moment

Uit ervaring weten we dat mannen niet graag praten over plasklachten en lang wachten voor ze een arts bezoeken. Ons advies is om plasklachten te bespreken met een arts. En om  bij ernstigere plasklachten tijdig een uroloog te bezoeken zodat het optreden van een blaasoverrekking, een blaasretentie en het hieruit volgend onvermogen tot plassen kan worden vermeden.

Bij Andros zijn de urologen en artsen gespecialiseerd in het behandelen van klachten door een goedaardige prostaatvergroting. Het komt veel voor en we zien bij Andros veel patiënten met dergelijke klachten. Onze ervaren artsen nemen veel tijd voor uitleg en overleg om samen te bekijken welke behandeling op welk moment de juiste is.

Lees verder over vergrote prostaat

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 24 april 2020

Neem contact met ons op