Urolift methode bij vergrote prostaat, wat is dat?

‘Urolift methode bij vergrote prostaat, wat is dat? De Urolift methode wordt momenteel toegepast binnen enkele ziekenhuizen. Wat is de status van deze behandeling van een vergrote prostaat bij Andros? En wordt deze behandeling door de zorgverzekeraar vergoed?’ vraagt een van onze lezers zich af. Onze medisch directeur professor Frans Debruyne geeft antwoord op deze ‘vraag van de maand’.

De Urolift is een relatief nieuwe methode voor de behandeling van obstructieve goedaardige prostaatvergroting. Hierbij worden onder lokale verdoving via de plasbuis van binnen uit aan beide kanten 2 tot 3 spanners (draden) ingebracht die de obstruerende prostaatkwabben open trekken en zo de hinder met het plassen zoals moeilijk plassen en zwakke straal wegnemen. Het is een echt minimaal invasieve behandeling die in dagbehandeling gebeurt.

Lees verder over vergrote prostaat

Beperkingen

Er kleven wel beperkingen aan de methode. Eerst en vooral is eigenlijk nog onvoldoende in klinisch wetenschappelijk onderzoek bewezen dat deze methode goed en vooral voldoende lang werkt. Er zijn slechts twee vergelijkende onderzoeken gepubliceerd en dit is echt (te) weinig om de waarde van een nieuwe methode vast te stellen (ter vergelijking: er zijn meer dan 30 onderzoeken over HoLEP prostaatbehandeling waaraan Andros de voorkeur geeft, gepubliceerd).

Lees verder over HoLEP

In deze onderzoeken is wel de mogelijke effectiviteit aangetoond maar zijn geen gegevens voorhanden over de duurzaamheid van het succes van de Urolift behandeling. En dit is toch een mankement van de studies. Daarenboven gaat het zoals meestal in gepubliceerd onderzoek over vooraf geselecteerde patiënten die lang niet altijd de totale groep patiënten met goedaardige prostaatvergroting representeren die in de dagelijkse urologische praktijk worden gezien. En de methode is lang niet bij iedereen met symptomatische prostaatvergroting toepasbaar. Zo vallen alle patiënten met een prostaatmiddenkwab, en dat zij er vele, af.

Vergoeding

De methode wordt wel door enkele urologische afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen aangeboden, mogelijk betaald van uit het eigen ziekenhuis budget. De Urolift procedure wordt immers niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars en is echt zeer duur.

Bij Andros hebben we de middelen niet om de Urolift ingreep uit eigen budget te financieren. We vinden de methode daarnaast nog te experimenteel en te weinig op duurzaamheid onderzocht. En eigenlijk is de Urolift behandeling onevenredig duur in de markt gezet. Dus wat Andros betreft nog afwachten en dus doorgaan, wanneer een invasieve behandeling nodig blijkt, met de betrouwbaarder en vollediger HoLEP laser enucleatie van goedaardige prostaatvergroting.

Heeft u idee voor ‘vraag van de maand’?

Heeft u een vraag die ‘vraag van de maand’ zou kunnen zijn? Bijvoorbeeld over plasklachten, prostaat, erectie, testosteron of prostaatkanker? Mail uw vraag aan onze redactie via info@andros.nl onder vermelding van ‘vraag van de maand’. De ‘vraag van de maand’ wordt anoniem gepubliceerd.

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 28 mei 2019

Neem contact met ons op