Mannen zijn ongezonder dan vrouwen

Al jaren leven mannen ongezonder dan vrouwen.

De getallen spreken voor zich

  • Iedere tweede man in Nederland is te dik! Het RIVM noemt zelfs een percentage van 60% in 2010! Bij vrouwen ligt dit wat gunstiger op 44%.
  • Vanaf het 45ste levensjaar sterven 28% meer mannen aan kanker dan vrouwen, mogelijk door de bestaande screening bij vrouwen op borstkanker en baarmoederhalskanker.
  • In de leeftijdsgroep van 45-65 jaar sterven 111% meer mannen aan hart- en vaatziekten dan vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie.
  • Mannen sterven 4 jaar eerder dan vrouwen.

Deze getallen zijn alarmerend maar zijn al jaren bekend. Toch verandert de interesse bij mannen om meer voor hun gezondheid te doen slechts langzaam. Dieetgoeroes en publiekscampagnes om overgewicht tegen te gaan blijken vergeefs. Hoe komt dat?

Mannen lijken hun gezondheid te verwaarlozen

Het lijkt erop dat vrouwen in hun lichaam leven en mannen hun lichaam gebruiken om iets te bereiken. Mannen lijken hun gezondheid te verwaarlozen, hebben er geen belangstelling voor.  Wat kan het tij doen keren? Wat kan mannen meer bewust maken van het belang van hun gezondheid?

Overgewicht

Overgewicht heeft verregaande gevolgen voor de gezondheid: het leidt tot hoge bloeddruk, verhoging van het cholesterol en tot suikerziekte (DM-2), tezamen het “deadly quartet” genoemd of in medische termen: het metabool syndroom.

Daling testosteron

Vanaf het 35ste levensjaar treedt er een geleidelijke daling op van het mannelijk geslachtshormoon, het testosteron. Deze daling kan leiden tot een scala aan klachten zoals verlies van spiermassa, botontkalking, afname van vitaliteit, slaapstoornis, stemmingswisselingen, verlies van libido en van erecties. Zo rond het 60ste levensjaar heeft 6% van alle mannen hiermee te maken. Dit is een natuurlijk proces en wordt het testosteron deficiëntiesyndroom (TDS) genoemd. Met een verkeerd woord ook wel penopauze genoemd.

Maar nu komt het: mannen met het metabool syndroom hebben een 3 tot 10 maal zo hoge kans op een gebrek aan testosteron, verbonden met dit scala aan klachten. Bij mannen met suikerziekte is in 40% sprake van dit probleem, tegen in plaats van 6% bij mannen zonder suikerziekte. Bij overgewicht en suikerziekte treedt de geleidelijke veroudering daarmee in een versneld tempo en in een ernstiger vorm op.

Een laag testosterongehalte gaat gepaard met een duidelijk hogere kans op botbreuken door botontkalking en op hart- en vaatziekten met een hogere sterftekans door een hartinfarct en herseninfarct. Uit veel studies blijkt dat 2-5 jaar voorafgaande aan deze ernstige hart- en vaatziekten er zeer vaak al sprake is van een erectiestoornis.

Dé boodschap voor mannen:

  • Mannen moeten hun lichaamsgewicht drastisch verbeteren en in de hand houden omdat zij anders een grote kans hebben op het testosteron deficiëntiesyndroom, maar erger nog op een dodelijk hart- of herseninfarct!
  • Erectieverlies is het sein dat een verandering van lifestyle dringend noodzakelijk is!
  • Om een vroegtijdig gebrek aan testosteron te voorkómen, is het voorkómen van overgewicht een eerste vereiste!

Praktisch advies aan iedere man boven de 40 jaar:

Ken uw buikomvang : boven 94 cm is niet normaal
Ken uw testosterongehalte in het bloed : hoger dan 12 nmol/l is normaal

> Lees meer over testosterontekort

> Lees meer over erectieproblemen

Bronnen: Blokstra A, Vissink P. RIVM 2011, CBS StatLine 2012

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op