Vasectomie en de kans op prostaatkanker

De discussie over de relatie tussen vasectomie en prostaatkanker loopt al veel jaren. In eerste instantie was al meer dan twintig jaar geleden aangetoond dat er een relatie zou bestaan. Echter veelvuldige latere analyses dienaangaande hebben dit niet kunnen bevestigen.

In 2017 is er in de Journal of Clinical Oncology, een van de meest leidinggevende wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van kanker, opnieuw een artikel verschenen van een in Europa uitgevoerde prospectieve studie waarin 4.400 mannen waren ingesloten. In deze studie is geanalyseerd of er een relatie bestaat tussen prostaatkanker en een eerdere vasectomie.

Van de 4.400 mannen bij wie prostaatkanker werd vastgesteld hadden er 641 mannen een vasectomie ondergaan. Met een follow-up van gemiddeld 15 jaar kon statistisch niet worden aangetoond dat er inderdaad een relatie bestaat tussen een sterilisatie en het ontstaan van dan wel overlijden aan prostaatkanker.

Is dit nu het einde van het verhaal? Waarschijnlijk niet. In het redactioneel commentaar schrijft een professor van de Harvard Medical School in Boston (USA) dat deze nieuwe gegevens bijdragen aan de toch tegenstrijdige data die in de loop der jaren zijn verzameld en in de medische literatuur zijn gepubliceerd. Er zou toch een kleine relatie kunnen bestaan tussen dood aan prostaatkanker na vasectomie als de vasectomie op jongere leeftijd zou zijn uitgevoerd. Bovendien zou het feit dat mannen, die een vasectomie hebben ondergaan en blijkbaar beter worden gecontroleerd op prostaatkanker, ook een rol zou kunnen spelen.

Hoe dan ook, de tot op heden beschikbare gegevens zijn naar de bevinding van deze professor niet voldoende om een kleine stijging van het risico op prostaatkanker na vasectomie uit te sluiten dan wel aan te tonen.

Professor Frans Debruyne, uroloog en oprichter Andros Clinics

Lees meer over sterilisatie man

Lees meer over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op