Geen relatie tussen vasectomie en prostaatkanker

Er wordt al langer gespeculeerd op de mogelijkheid dat een vasectomie aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van prostaatkanker.

Dit is al meer dan 30 jaar geleden voor het eerst naar voren gebracht na een analyse van Giovanucci. Er zijn echter nooit prospectieve studies dienaangaande verricht en de uitspraken zijn dus niet ‘evidence-based’. Omdat dergelijke prospectieve studies nooit zullen plaatsvinden hebben onderzoekers in de Verenigde Staten in 2016 een groep van 363.726 mannen de relatie onderzocht tussen vasectomie en dood door prostaatkanker. Hierbij stierven in de follow-up 7.451 mannen aan prostaatkanker.

Zij kwamen tot de conclusie dat op basis van grondige statistische analyse er geen relatie bestaat tussen het ondergaan van een vasectomie en het later ontwikkelen van een dusdanig agressieve prostaatkanker met overlijden tot gevolg. De gegevens van deze studie zijn gepubliceerd in de september uitgave van het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Clinical Urology.

Lees meer over vasectomie

Lees meer over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op