Weer bijdrage aan wetenschappelijke publicatie door Andros Clinics

Recent publiceerde European Urology een artikel waaraan ook Andros significant heeft bijgedragen. Het betreft het artikel van Wagensveld en coauteurs met een lange ingewikkelde titel: “A Prospective Multicenter Comparison Study of Risk-adapted Ultrasound-directed and Magnetic Resonance Imaging–directed Diagnostic Pathways for Suspected Prostate Cancer in Biopsy-naïve Men.” Frans Debruyne en Jos Immerzeel werden als coauteurs genoemd.

European Urology is wereldwijd een van de belangrijkste wetenschappelijke urologische tijdschriften. De publicatie van het artikel in dit tijdschrift bevestigt de belangrijkheid van de studie en de resultaten.

Vergelijk TRUS biopsie en MRI geleide biopsie

In deze studie worden de TRUS biopsie (Trans Rectal UltraSound, oftewel echogeleid en geprikt via anus) voor de vroege detectie van prostaatkanker vergeleken met de MRI geleide biopsie. In deze studie worden deze twee methoden naast elkaar gezet bij bijna 2.000 patiënten met meestal een verhoogd PSA bij wie een prostaatbiopsie was geïndiceerd. Het gaat dus om een groot representatief patiënten cohort.

Voordelen voor MRI gericht

De conclusie van deze grote studie was dat beide methoden op een gelijkwaardige wijze belangrijke (= klinisch significante) prostaatkankers ontdekken. Maar de uitkomsten van de studie toonden ook aan dat wanneer MRI technologie voorhanden was, de biopsieafname middels een MRI gerichte biopsie duidelijke voordelen heeft.

Ook veel patiënten die prostaatkanker precisiediagnostiek bij Andros Clinics ondergingen werden in deze studieanalyse meegenomen. Onze patiënten worden altijd met fusietechnologie (gefuseerde beelden van MRI en echo) gericht gebiopteerd via de huid. Zij vielen dus in de MRI “voorkeurs-“ groep.

Al sinds 2015 MRI Fusie biopsie via huid bij Andros

Bij Andros wordt de gerichte MRI Fusie biopsie al sinds eind 2015 met grote effectiviteit toegepast. Meer dan 2.500 patiënten zijn ondertussen op deze wijze gebiopteerd. We kennen dus de voordelen van deze praktisch complicatievrije benadering die overigens onder lokale verdoving, poliklinisch en zonder preventieve antibiotica gebeurt. De voordelen van deze benadering worden dus in de gepubliceerde studie onderschreven.

Voorstrekkersrol

De studie betreft patiënten die al meerdere jaren geleden een prostaatbiopsie ondergingen. Ondertussen zijn de ontwikkelingen niet stil blijven staan. De MRI beschikbaarheid in Nederland is inmiddels veel groter geworden en ook de fusiegeleide biopsie is door meer urologen opgepakt. Een ontwikkeling die mede tot stand is gekomen door de voortrekkersrol die Andros hierin heeft genomen.

Andros Clinics zal blijven bijdragen aan de verdere verbetering van precisiediagnostiek van prostaatkanker. Zeker nu meer en meer duidelijk wordt dat vroegdiagnostiek met name bij risicogroepen een must en dus een feit wordt.

Lees meer over prostaatkanker precisiediagnostiek

 

Artikel A Prospective Multicenter Comparison Study of Risk-adapted Ultrasound-directed and Magnetic Resonance Imaging–directed Diagnostic Pathways for Suspected Prostate Cancer in Biopsy-naïve Men

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 20 mei 2022

Neem contact met ons op