Wanneer is regelmatige controle op prostaatkanker wenselijk?

In een publicatie van op de website van Medisch Dossier werd in 2017 aandacht geschonken aan de noodzakelijkheid van regelmatige controle voor prostaatkanker. Het artikel is gebaseerd op een in de Verenigde Staten uitgevoerd onderzoek waarin meer dan 75.000 mannen van 1993 tot 2001 waren gevolgd. De publicatie wordt gepresenteerd onder de titel Regelmatige controle voor prostaatkanker redt geen levens.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen beduidend verschil was aan het overlijden ten gevolge van prostaatkanker tussen de mannen die regelmatig voor prostaatkanker werden gecontroleerd en mannen die ervoor kozen om zich niet te laten controleren of slechts af en toe een controle ondergingen.

Op zichzelf is dit een argument dat een jaarlijkse controle voor prostaatkanker overbodig lijkt te maken. Inderdaad, screening op prostaatkanker wordt dan eigenlijk bijna nergens in de westerse wereld systematisch toegepast en zeker niet door gezondheidsorganisaties of budgetten ondersteund.

Wanneer wel regelmatige controle prostaatkanker?

Controle bij prostaatkanker in de familie

Er bestaan echter wel uitzonderingen die een jaarlijkse controle wel wettigen, namelijk voor mannen bij wie in de familie prostaatkanker voorkomt (14% van alle mannen) en daarom een veel grotere kans hebben op het ontwikkelen van prostaatkanker. Deze mannen worden dan ook geadviseerd om zich jaarlijks  te laten controleren.

Controle bij afwijkende waarde na eenmalige PSA test tussen 45 en 50 jaar

Bovendien hebben andere onderzoeken uitgewezen dat een eenmalige PSA bepaling tussen de 45 en 50 jaar zeer indicatief kan zijn voor de noodzaak tot verdere regelmatige (jaarlijkse) controle. Deze uitgangswaarde wordt ook in het artikel van Medisch Dossier vermeld.

De PSA waarde wordt gemeten middels een bloedtest. Als de waarde van het PSA bij een dergelijke uitgangsbepaling minder is dan 1.5 ng/ml, is de kans op de ontwikkeling van prostaatkanker de eerstkomende 10 à 15 jaar minder dan 0,5%. Dit is dan inderdaad verwaarloosbaar. Dan is geen verdere screening nodig.

Deze houding wordt ook aanbevolen door de European Association of Urology. Dit beleid wordt binnen de Andros Clinics al meerdere jaren gevolgd. Indien noodzakelijk kan de controle bij Andros uitgebreid worden met detectie MRI en transperineale fusie biopsie.

Lees meer over PSA waarde

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op