Verband tussen cholesterol en de ontwikkeling van kanker

Dat er verband bestaat tussen cholesterol en de ontwikkeling van kanker is bekend. Dit geldt voor veel kwaadaardige tumoren. Ook voor prostaatkanker.

In overeenstemming hiermee zou het dan ook aanneembaar zijn dat als cholesterol wordt verlaagd met statine therapie de incidentie (het ontwikkelen) van kanker vermindert. De gegevens van het Amerikaans Bureau voor Statistiek wijst daar immers ook op.

Veel mensen gebruiken statines om hun cholesterol te verlagen. Het bureau heeft dan ook uitgerekend dat een verlaagd cholesterolgehalte het risico op overlijden aan kanker verlaagt. Deze verlaging van risico’s is toch wel significant. Dit bedraagt 22% voor longkanker, 43% voor borstkanker, 47% voor prostaatkanker en 30% voor darmkanker.

De statische analyse die is uitgevoerd laat echter alleen zien dat het risico om te sterven aan kanker bij het gebruik van statines lager is maar geeft geen specifieke relatie tussen het overlijden aan een bepaalde vorm van kanker en cholesterol. Overigens zijn deze bevindingen wel met overtuigend bewijs aangetoond met dierexperimenten. Al deze data zijn gepresenteerd op een recente bijeenkomst van de European Society for Cardiology in Florence, Italië.

Lees meer over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op