Vasectomie en prostaatkanker

Ik herinner me nog goed dat de urologenwereld op zijn kop werd gezet toen Giovanucci, een Amerikaanse epidemioloog en coauteur in 1993 een studie publiceerde waarin een verband werd aangetoond tussen het ontstaan van prostaatkanker en een eerdere vasectomie, toegepast als anticonceptie.

Aanvullende onderzoeken

Geen vasectomie meer want je kon er immers prostaatkanker van krijgen. Gelukkig liep het niet zo’n vaart en vele aanvullende onderzoeken en statistische analyses hebben sindsdien aangetoond dat deze relatie niet echt kon bewezen worden. In 2016 werd deze relatie in het leidinggevend wetenschappelijk tijdschrift “Cancer” ontkend en ik heb toen hierover in de Andros nieuwsbrief bericht.

Lees verder over vasectomie

Significant statistisch verschil in een Deense studie

Op 23 mei jl. is er wederom een analyse gepubliceerd. Ditmaal in het ,niet minder toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift “Journal of the National Cancer Institute”, die aantoont dat er wel een relatie zou kunnen zijn tussen een eerdere vasectomie en het later ontstaan van prostaatkanker.

Het betreft deze keer een Deense studie die een klein maar significant statistisch verschil ontdekte ten nadele van vasectomie. Het betreft wederom een statistische analyse van een grote groep van meer dan 2 miljoen mannen die bijna 25 jaar werden gevolgd.

Kritisch commentaar

Maar is dit wel zo? Terecht wordt in een kritisch commentaar bij het artikel gewezen op de vele onzekerheden die deze statistische analyse toch nog inhoudt. Zo wordt in het artikel ook gespeculeerd over het aantal kinderen, het aantal ejaculaties en prostaatkanker. Hoe groter de fertiliteit en hoe meer ejaculaties des te lager de kans op prostaatkanker. Zoals de meeste commentatoren bij het artikel schreven: “niet echt overtuigend”. En dat is ook mijn mening.

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 11 juni 2019

Neem contact met ons op