Spijt na behandeling prostaatkanker onderzocht

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
21 augustus 2017

In 2017 is een studie verschenen in de Journal of Clinical Oncology, een leidinggevend tijdschrift op het gebied van kanker, waarin mannen zijn ondervraagd over hun eventuele spijtgevoelens na een behandeling van gelokaliseerd prostaatcarcinoom.

De studie

Het betreft 934 mannen die gedurende 15 jaar op verschillende tijdstippen vragenlijsten moesten invullen over het al of niet spijt hebben van de gekozen behandelstrategie. Van de 934 mannen bij wie gelokaliseerd prostaatkanker was vastgesteld, werd slechts bij 10,8%, active surveillance (waakzaam afwachten) toegepast. De meerderheid (696) van de mannen onderging chirurgie in de vorm van een radicale prostaatverwijdering en 146 mannen ondergingen radiotherapie.

Uit deze verdeling komt als eerste bevinding naar voren dat toepassing van active surveillance bij de onderzochte mannen veel lager is dan wat er tegenwoordig gebruikelijk is. Dit betekent dat in deze groep een groot risico is van overbehandeling. Als de overbehandeling tot complicaties leidt, zouden de mannen in de loop der jaren toch gevoelens van spijt moeten hebben. Dit is echter niet het geval.

Spijt van gekozen beslissing

  • Bij de mannen die chirurgie ondergingen had 15% spijt van de gekozen beslissing.
  • Bij de mannen die voor radiotherapie hadden gekozen was dit 16,6%.
  • Bij de mannen die waren ingesloten in een active surveillance protocol had 8,2% spijt.

Complicaties

De spijtgevoelens waren uiteraard verbonden met de opgetreden complicaties. Dit waren vooral functionele complicaties zoals urine-incontinentie of seksuele disfunctie. 40% van de mannen ervoeren de door de behandeling ontstane seksuele disfunctie hinderlijk en voor urine-incontinentie was dit slechts bij 16,6% van de mannen.

Voorkeur van patiënt zou grote rol moeten spelen

De conclusie van de studie is dat de keuze van de mannen voor behandeling pas mag en moet worden gemaakt na uitvoerige informatie over de noodzaak tot behandelen en de verschillende behandelvormen. Het moet een gemeenschappelijke beslissing zijn waarbij de uiteindelijke voorkeur van de patiënt een grote rol zou moeten spelen.

Daarnaast is het duidelijk dat mannen, als zij eenmaal een beslissing hebben genomen, doorgaans de gekozen behandeling zonder veel spijt in hun leven weten in te kaderen.

Lees meer over prostaatkanker behandeling

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op