Robotchirurgie breekt door bij radicale prostaatverwijdering

Gelokaliseerd prostaatkanker komt veel voor. Als deze afwijking moet worden behandeld, is in veel gevallen de radicale chirurgische prostaatverwijdering de beste (en doorgaans genezende) oplossing.

De operatieve verwijdering van de prostaat kan op twee manieren worden gedaan: door open chirurgie of door een robotgeassisteerde laparoscopische (kijkoperatie) chirurgie. RALP (robot assisted laparoscopic prostatectomy) heeft zo’n tien jaar geleden zijn intrede gedaan en is nu veralgemeend beschikbaar. Ook in Nederland is dit het geval.

Er is nu een studie verschenen in het Amerikaans wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Urology waarin is onderzocht welke ingreep in Amerika het meest wordt uitgevoerd. Uit deze studie, die bijna 50.000 operaties betrof, bleek dat 85% van alle prostaatverwijderingen nu met de robot worden gedaan.

In Nederland is een dergelijk onderzoek niet bekend hoewel er ook hieromtrent gegevens worden verzameld. Verwacht kan worden dat de Nederlandse gegevens de Amerikaanse bevindingen niet veel zullen ontlopen.

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op