Prostaatkanker: 4 op de 10 mannen onderbehandeld in Engeland

Tijdens het jaarlijkse congres van de European Association of Urology in London werd een studie gepresenteerd door het National Prostate Cancer Audit (NPCA) van Engeland. Uit deze studie kwam naar voren dat het er naar uitziet dat 4 op de 10 mannen in Engeland bij wie een gelokaliseerd prostaatkanker wordt gediagnosticeerd en die zouden moeten worden behandeld, niet de optimale behandeling krijgen. Deze resultaten wijken sterk af van het risico van overbehandeling (te veel en te ingrijpend behandelen) zoals dit in de V.S. lijkt te gebeuren. De studie was goed gedocumenteerd. Er werd tevens gezocht naar de oorzaken hiervan.

Een van de mogelijke oorzaken was dat veel van de onderbehandelde mannen niet werden gezien in een zogenaamd ‘hub‘ centrum voor prostaatkanker, een centrum waar speciale multidisciplinaire aandacht wordt gegeven aan de diagnose en behandeling van prostaatkanker. In de Engeland zijn er 48 zogenaamde ‘hub’ centra terwijl er daarnaast nog 100 ‘non-hub’ centra bestaan en daar zou dus minder aandacht aan de noodzaak tot behandeling en de uitvoering ervan kunnen worden gegeven.

Dit is toch wel een schokkende bevinding, zeker als het om mannen gaat die een agressieve tumor hebben en hieraan uiteindelijk komen te overlijden. Prostaatkanker is immers nog altijd doodsoorzaak nummer een aan kanker bij mannen boven de 50 jaar. Of deze gegevens ook van toepassing zijn op Nederland is niet onderzocht en dus ook niet bekend. Maar er mag vanuit gegaan worden dat dit niet het geval is.

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op