Opnieuw over statines en prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
18 februari 2020

Het gebruik van statines en hun eventuele invloed op prostaatkanker werd al diverse keren in de Andros nieuwsbrief behandeld. Meestal maar niet altijd wordt een gunstig effect van statinegebruik op prostaatkanker beschreven en dit is nu weer het geval bij een recente publicatie in het tijdschrift Cancer Medicine.

De op 8 februari 2020 gepubliceerde studie analyseerde het effect van statines (al of niet samen gebruikt met metformine) op hoog risico prostaatkanker. Bij ouder wordende mannen worden statines, die het cholesterol gehalte in het bloed verlagen en metformine, gebruikt voor het behandelen van een lichtere vorm van suikerziekte (diabetes type 2) veel voorgeschreven. Dus ook veel mannen met prostaatkanker gebruiken deze geneesmiddelen al of niet in combinatie.

Het onlangs gepubliceerde onderzoek analyseert het effect van deze middelen bij patiënten die met name lijden aan hoog risico prostaatkanker d.w.z. patiënten met een (zeer) hoog PSA en een Gleason (agressiviteits-) score van 8 of meer. Veel van deze mannen ontwikkelen uiteindelijk een moeilijk te behandelen vorm van prostaatkanker en zullen er dan ook aan overlijden.

Het onderzoek heeft nu aangetoond dat bij deze mannen er een duidelijke winst in overleven was (bijna 4 maanden extra) waarbij de combinatie statines en metformine als beste naar voren kwam. Maar ook afzonderlijk gebruikt, toonden zowel statines als metformine een overlevingswinst bij deze patiëntengroep. Dit is nu weer een positieve studie dat het gebruik van statines zeker bij hoog risico prostaatkankerpatiënten ondersteunt. Maar het laatste woord is hierover zeker nog niet gezegd.

Lees meer over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 18 februari 2020

Neem contact met ons op