Opereren of afwachten bij prostaatkanker?

Opereren of afwachten bij prostaatkanker? Over radicale prostatectomie versus active surveillance (actief volgen) bij gelokaliseerd prostaatkanker verscheen in juni 2020 een artikel in het tijdschrift Comparative Study Cochrane Database. (Syst. Rev. 2020 Jun 4) van Nederlandse auteurs (Robin Vernooij en collega’s – IKNL).

In dit artikel wordt een literatuuranalyse beschreven over de beste benadering van gelokaliseerd prostaatkanker, waarbij gebruik is gemaakt van drie grote studies (PIVOT, SPCG-4 en VACURG). Hierbij kwamen drie opties naar voren:

  1. Operatief verwijderen van de prostaat (radicale prostatectomie)
  2. Active surveillance (actief volgen). Bij actief volgen wordt de behandeling uitgesteld tot er tekenen zijn van lokale progressie van de ziekte. Lees meer over active surveillance.
  3. Waakzaam wachten. Bij waakzaam wachten wordt doorgaans alleen behandeld bij klachten.

Prostatectomie betere oncologische uitkomsten

De conclusie van de studie was dat prostatectomie een voordeel laat zien ten opzichte van waakzaam wachten als het gaat om de oncologische uitkomsten. De onderzoekers tekenen hierbij echter nadrukkelijk aan dat dit voordeel uitsluitend wordt gerealiseerd bij mannen met een levensverwachting van ruim tien jaar.

Wel risico op incontinentie en erectieproblemen

Mannen lopen na chirurgie echter een verhoogd risico op urine-incontinentie en erectieproblemen. Hierdoor dient de selectie van de te opereren patiënt zorgvuldig te gebeuren rekening houdend met de co-morbiditeit (bijkomende ziekten) en is overleg met patiënt (‘shared decision’) over zijn verwachtingen zeer belangrijk.

Vroeg diagnose vraagt om nauwkeurige precisie

Bij deze publicatie moet wel worden aangetekend dat het studies betreft die ruim tien jaar geleden zijn uitgevoerd (literatuuranalyse tot 2010). Toch heeft deze analyse een duidelijke waarde. Ze blijft aantonen dat nauwkeurige precisie aan de dag moet worden gelegd bij de (vroeg)diagnose en vooral therapie van de gelokaliseerde prostaatkanker. Deze vorm van kanker wordt immers zeer frequent opgespoord en aangetoond.

Overdiagnose en overbehandeling maar ook onderdiagnose en onderbehandeling liggen steeds op de loer. Bij de Andros Clinics bestaat er een grote ervaring met precisiediagnostiek en wordt steeds samen met de patiënt het voor hem best geschikte therapietraject bepaald.

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 12 oktober 2020

Neem contact met ons op