Minder prostaatkankerbehandelingen in VS

In de Verenigde Staten is een aantal jaren geleden door het U.S. Preventive Services Task Force het advies gegeven om niet meer systematisch te screenen voor prostaatkanker. Sindsdien heeft dit advies nog al wat consequenties gehad en is het aantal mannen dat een prostaatkankerbehandeling kreeg met 42% gedaald.

Hierover is een studie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Health Affairs. De afname van deze behandelingen toont de inspanningen om overdiagnose en overbehandeling te vermijden, d.w.z. behandeling van mannen bij wie prostaatkanker niet bedreigend is.

Richtlijnen van de U.S. Preventive Services Task Force om niet te screenen werden voor het eerst uitgegeven in 2008. Het betrof toen vooral mannen boven de 75 jaar. In 2011 werden deze richtlijnen aangepast voor alle leeftijden. De richtlijnen werden in hoge mate overgenomen door de huisartsen die als eerstelijns arts zorg dragen voor de gezondheidszorg en zij waren de doelgroep voor de uitvoering van deze richtlijnen.

De richtlijnen zijn dus goed opgevolgd door huisartsen. Dit is niet direct terug te vinden in de houding van de urologische specialisten. Als de diagnose prostaatkanker wordt gesteld en patient wordt verwezen naar de uroloog, wordt er nog steeds veel behandeld.  In een zelfde periode (2008-2014) daalde het aantal chirurgische radicale prostaatverwijderingen met slechts 8%.

Volgens de auteurs heeft deze benadering bijgedragen om vooral grote aandacht te schenken aan de diagnose van bedreigende kankers met een agressief karakter, waarbij het risico bestaat dat de patiënt hieraan komt te overlijden. Er moet dus meer inspanningen worden gedaan om en vroege diagnose met name te stellen bij mannen met hoog risico (agressieve) prostaattumoren, want deze mannen zullen bij vooral voordeel halen van deze vroege diagnose.

Lees meer over prostaatkanker 

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op