Mannen hebben vertrouwen in ‘active surveillance’

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
17 december 2015

De diagnose prostaatcarcinoom in een vroegtijdig stadium wordt zeer frequent gesteld. Bij veel mannen is de vastgestelde kanker echter van dien aard dat deze niet bedreigend is. Daarom wordt een afwachtend beleid (‘active surveillance’) aangenomen. Deze mannen worden alleen nauwkeurig urologisch gevolgd.

Het is toch belangrijk te weten hoe mannen met deze diagnose en het niet behandelen ervan omgaan en hoe zij dit verdragen. In 2015 is er hieromtrent een onderzoek uitgevoerd in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam waarbij 130 mannen die in een ‘active surveillance’ protocol zaten werden ondervraagd over de stress die zij door hun diagnose en afwachtende houding ervaren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat deze houding eigenlijk geen stress veroorzaakte bij deze mannen. De stress werd gemeten bij zowel het vernemen van de diagnose en na 9 respectievelijk 18 maanden te zijn gevolgd.

Hieruit blijkt dat mannen goed kunnen omgaan met de diagnose laaggradig prostaatkanker waarvoor geen behandeling noodzakelijk is en waarbij kan worden afgewacht.

Lees meer over active surveillance

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op