Meer mannen maken eigen keuze over opsporen en behandelen van prostaatkanker

Het Andros prostaatkankercentrum loopt al jaren voorop met precisiediagnostiek van prostaatkanker. Het preciezer, veiliger en patiëntvriendelijker opsporen van prostaatkanker. Om zowel onderdiagnose als overbehandeling te voorkomen. In Baarn breidt Andros uit met haar prostaatkankercentrum. Daar worden nu centraal alle complexe onderzoeken verricht voor deze precisiediagnostiek. Inmiddels ontdekt Andros prostaatkankercentrum al bijna 8% van prostaatkankers in Nederland.

Zelfstandig prostaatkankercentrum

In 2015 werd het eerste zelfstandige prostaatkankercentrum in Nederland opgericht door Andros. Een centrum dat zich volledig richt op prostaatkanker, verzekerde zorg levert en los staat van ziekenhuizen. ‘Ik zag destijds dat er zoveel meer mogelijk was dan de standaard diagnostiek in Nederland. In dit centrum hebben we meerdere innovaties bijeen kunnen brengen om precisiediagnostiek te creëren.’ aldus professor Debruyne, oprichter van Andros. Al meer dan 5000 mannen kozen voor deze precisiediagnostiek. Inmiddels wordt bijna 8% van de agressieve prostaatkankers in Nederland bij Andros ontdekt.

Hoogwaardige scans en beoordelingen

Voor precisiediagnostiek zijn hoogwaardige MRI beelden nodig en een excellente beoordeling van de beelden door experts. Voor het maken van de 3 Tesla MRI prostaatscans is Andros een samenwerking aangegaan met Prescan, die de afgelopen jaren steeds meer gerichte MRI scans voor de reguliere zorg verzorgt. De MRI scans voor Andros worden beoordeeld door prof.dr. Jelle Barentsz en zijn team van het Prostaat MRI Referentie Centrum van het Radboudumc. Zij zorgen ook voor de kwaliteitsbewaking van de MRI-beelden en de wetenschappelijke validatie van de precisiediagnostiek.

Fusie biopsie

Alleen als de MRI scan verdachte plekken toont die wijzen op een mogelijke agressieve prostaatkanker is nader onderzoek nodig. In Baarn gaat dat via een fusie biopsie, een trefzekere en veilige methode om te biopteren. Tijdens een fusie biopsie worden de MRI beelden gefuseerd met ‘live’ echobeelden om beter gericht weefsel af te nemen. Dit gebeurt onder lokale verdoving en het weefselprikken gaat via de huid waardoor infectiegevaar praktisch afwezig is.

Klinieken door heel Nederland

Bij een verdenking van prostaatkanker kunnen mannen terecht bij de urologische klinieken van Andros die door heel Nederland gevestigd zijn. De uroloog onderzoekt of precisiediagnostiek noodzakelijk is en is in het verdere traject het vaste aanspreekpunt voor de cliënt. Hij bespreekt de uitslagen van de onderzoeken met de cliënt en indien nodig de behandelingsmogelijkheden uitgaande van ‘de juiste behandeling op het juiste moment’. De MRI kan ook worden ingezet bij active surveillance, dat wil zeggen dat er niet of niet direct wordt ingegrepen bij prostaatkanker maar de tumor nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

‘Mannen bij wie prostaatkanker wordt ontdekt ervaren meestal (nog) geen klachten. Zij voelen zich niet ziek maar moeten opeens wel ingrijpende beslissingen nemen. Onze artsen zijn zeer ervaren en nemen veel tijd voor uitleg en overleg, en dat is juist zo belangrijk bij de diagnose van prostaatkanker en het komen tot de juiste behandelwijze’ vertelt dr. Paul Kil, medisch directeur van Andros.

Nieuwe ontwikkelingen sneller doorvoeren

Eerder is gebleken dat Andros in haar gespecialiseerde urologische klinieken snel nieuwe ontwikkelingen kan doorvoeren. Ook het prostaatkankercentrum gaat door met het verder optimaliseren van de diagnostiek. Daarnaast worden toekomstige mogelijkheden bekeken zoals instant-pathologie op basis van artificiële intelligentie en nieuwe mogelijkheden voor focale therapie van prostaatkanker. Dit gebeurt door een team onder leiding van prof.dr. Frans Debruyne, dr. Paul Kil, dr. Theo de Reijke, prof.dr. Jelle Barentsz en drs. Jos Immerzeel.

Lees verder over prostaatkanker

Lees verder over prostaatkanker opsporen met precisiediagnostiek

Aanvullende informatie

Professor Frans Debruyne, uroloog en oprichter Andros

Onder leiding van professor Debruyne werd precisiediagnostiek ontwikkeld door meerdere internationale ontwikkelingen samen te voegen. Eerder bouwde hij de urologie van Radboudumc in Nijmegen uit tot een wereldwijd gerenommeerde afdeling urologie en was hij voorzitter van de Europese Vereniging voor Urologie.

Dr. Paul Kil, uroloog en medisch directeur Andros

Dr. Paul Kil werkte eerder als uroloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Hij is medeauteur van de boeken ‘Als je man verandert, wat gebeurt er met de relatie als je man prostaatkanker krijgt’ met Marion Bloem en ‘Kiezen bij kanker, (hoe) laat ik mij behandelen?’ met Corine Koole.

Dr. Theo de Reijke, uroloog

Dr. Theo de Reijke werkte eerder bij Amsterdam UMC locatie AMC, waar hij zich nog steeds part-time bezighoudt met het begeleiden van onderzoekers op het gebeid van prostaat- en blaascarcinoom. Hij is lid van de raad van advies van de Prostaatkankerstichting en was 2020 voorzitter van de richtlijncommissie prostaatkanker.

Professor Jelle Barentsz, radioloog

Professor Barentsz is de oprichter van het Radboudumc Prostaat MR-Referentie/Expertise Centrum en zorgde voor de wereldwijde implementatie van kwalitatief goede prostaat-MRI’s en het PI-RADS scoresysteem voor de gestandaardiseerde interpretatie van de beelden. Hij geeft leiding aan het door hem opgerichte opleiding- en trainingscentrum voor prostaat MRI (het Prostaat MRI Referentie Centrum).

Drs. Jos Immerzeel, fusie biopsie specialist

Fusie biopsie specialist Jos Immerzeel richt zich op fusie technologie gericht op prostaatkanker precisiediagnostiek. Eerder werkte hij als radiotherapeut-oncoloog. Hij geeft internationaal voorlichting en trainingen over fusie technologie. Ook begeleidt hij (internationaal) urologen bij het overgaan naar fusie-biopsie en geeft hij individuele trainingen in het transperineaal prikken onder lokale verdoving.

Specificatie MRI: 3 Tesla scan met Biomatrix technologie

Prescan maakt de MRI prostaat scans in Baarn met de Magneta Vida, een MRI-scanner met hoge magneetsterkte van 3 Tesla en Biomatrix technologie. Biomatrix technologie zorgt ervoor dat de scanner gebruik maakt van biometrische data van de cliënt waardoor de scans nauwkeuriger en sneller gemaakt worden.

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 4 januari 2021

Neem contact met ons op