Kanker is gerelateerd aan overgewicht

Het is al langer bekend dat overgewicht een verhoogd risico met zich meebrengt voor de ontwikkeling van kanker en dit is in veel studies aangetoond.

Niet zo lang geleden is er een zogenaamd ‘paraplu analyse’ gepubliceerd in het British Medical Journal dat wederom de relatie onderzoekt tussen kanker en overgewicht. Deze analysevorm is een statistische oefening waarin alle aan kanker en overgewicht gerelateerde publicaties op een speciale wijze epidemiologisch zijn onderzocht.

De conclusies van deze analyse zijn helder: overgewicht is duidelijk verbonden met de ontwikkeling van kanker. Dit is aangetoond voor zeker 11 verschillende soorten kanker zoals de darmkanker en kanker van de hormoon gerelateerde organen, zoals het ovarium, borstkanker en ook de prostaatkanker. Met het vermijden van overgewicht, vermindert u het risico op de ontwikkeling van kanker.

Lees verder over prostaatkanker

Symptomen prostaatkanker ontstaan (te) laat 

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op