Hormoontherapie prostaatkanker en cardiovasculaire complicaties

Over het risico op hart- en vaatziekten door hormoonbehandelingen bij uitgezaaide prostaatkanker verscheen een artikel in het vooraanstaande Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift ‘The Journal of Urology’. Onze professor Frans M.J. Debruyne was een van de hoofdauteurs van het artikel ‘Cardiovascular Risk in Prostate Cancer Patients Using Luteinizing Hormonee – Releasing Hormone Agonists or a Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonist’.

Androgeendeprivatie therapie (ADT), al of niet samen met chemotherapie is de standaardbehandeling bij uitgezaaide prostaatkanker. ADT bestaat uit het toedienen van LHRH agonisten of -antagonisten. Hierdoor wordt de productie van testosteron tot castratieniveau gereduceerd. Maar beide vormen van behandeling gaan gepaard met cardiovasculaire (CV) complicaties.

Aangenomen werd dat LHRH een iets beter CV profiel hebben. Maar de gegevens waarop deze observatie is gebaseerd betreft klinisch onderzoek van beperktere omvang en variërende duur. Deze nieuwe studie beschrijft echter een analyse van CV complicaties (MACE: Major Adverse Cardiovascular Events) zoals vastgesteld in een omvangrijk vergelijkend onderzoek van de dagelijkse praktijk.

De uitkomst van dit onderzoek toont dat het risico op MACE hoger is voor patiënten behandeld met de GnRH-antagonist vergeleken met LHRH-agonisten (HR [1,62; 95% BI 1,21-2,18, P <0,001).

De grootste risicofactoren op MACE waren leeftijd, metastasestatus bij aanvang, , MACE – voorgeschiedenis, antagonist (vs. agonist), roken, ras en een hogere body mass index (overgewicht).

Lees verder over prostaatkanker

Bron The Journal of Urology

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 11 januari 2024

Neem contact met ons op