Diagnose prostaatkanker blijft noodzakelijk

Recent is er een belangrijk artikel verschenen in de New England Journal of Medicine, hét leidinggevende medische tijdschrift in de wereld, waarin een studie is gepresenteerd waarin patiënten werden onderzocht die een gelokaliseerde vorm van prostaatkanker hadden.

​Het onderzoek

Het betreft een grote in de Verenigde Koninkrijk uitgevoerde studie waarbij de cohort (groep patiënten) in 3 groepen werden onderverdeeld. Alle patiënten hadden een niet-uitgezaaide, lokaal behandelbare vorm van prostaatkanker.

De eerste groep onderging chirurgie, de tweede groep onderging bestraling en de derde groep werd ingesloten in een waakzaam afwachten (active surveillance) protocol, d.w.z. dat zij initieel geen behandeling kregen. Alle patiënten werden 10 jaar gevolgd en bij een analyse na 10 jaar bleek er geen significant verschil te zijn in het overlijden aan prostaatkanker tussen de 3 groepen.

Dit gaf aanleiding tot een aantal artikelen in Nederlandse kranten, zoals Trouw en de Volkskrant, waarin de mening werd geopperd dat behandeling van beginnend prostaatkanker niet altijd nodig is. Dit artikel is uiteraard door veel mensen gelezen en ook bij de Andros Clinics kwamen hierop ook veel reacties.

​Diagnose prostaatkanker stellen blijft noodzakelijk

Bij de Andros Clinics wordt immers heel actief gewerkt aan de precisiediagnostiek van prostaatkanker in het Centrum voor Prostaatkankerdiagnostiek dat Andros nu, bijna een jaar geleden, startte in Amsterdam. De vragen en opmerkingen die Andros kreeg, gingen meestal dezelfde richting uit: Als de behandeling niet noodzakelijk is, waarom zou prostaatkanker dan moeten worden opgespoord en aangetoond?

Dit soort vragen/opmerkingen gaat voorbij aan de essentie van de ziekte. Vroege opsporing van prostaatkanker heeft op zichzelf eigenlijk niet veel te maken met niet behandelen of uitstellen van de behandeling als de diagnose eenmaal is gesteld.

Als prostaatkanker wordt vastgesteld, moet er dan wel worden behandeld?

De veel belangrijkere vraag is: Als prostaatkanker wordt vastgesteld, moet er dan wel worden behandeld? En dat is precies wat de essentie is van de toekomstige benadering van vroege diagnostiek. Er is niets mis met deze vroege diagnostiek, maar wel met de overbehandeling. Hierop is door Andros Clinics in veel publicaties al aandacht aan besteed.

Er wordt nog steeds te weinig juiste diagnose gesteld. En in geval van de diagnose van gelokaliseerd prostaatcarcinoom wordt er te veel behandeld. Dit wil zeggen dat gelokaliseerd prostaatkanker, waarvoor geen behandeling noodzakelijk is, toch wordt geopereerd of bestraald.

Het is dus een verkeerde gedachte om de diagnose van prostaatkanker, zoals in sommige commentaren en door betrokken mannen werd geopperd, uit te stellen, maar dat de juiste therapie moet worden ingesteld. Dat is ook het uitgangspunt in het door Andros opgerichte Centrum voor Precisiediagnostiek van Prostaatkanker. L

Lees verder over precisiediagnostiek

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op